Będą renegocjować Kontrakt Terytorialny

W urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące renegocjacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. W związku ze zwiększeniem przez rząd puli środków na inwestycje drogowe, samorząd województwa chce, aby dwa ważne dla regionu projekty zostały wpisane na listę przedsięwzięć podstawowych w KT. Chodzi o drogę S-19 z Babicy do Barwinka i obwodnicę Łańcuta.

Oba przedsięwzięcia - droga S-19 z Babicy do Barwinka i obwodnica Łańcuta - zyskały już finansowe wsparcie rządu. 12 lipca tego roku Rada Ministrów przyjęła bowiem aktualizację  "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" zwiększając limit finansowy wydatków na realizację zadań finansowanych z Krajowego Funduszu Drogowego do kwoty 135 mld zł. Dzięki temu finansowanie zyskały między innymi te inwestycje drogowe.
Jednak w trosce o zapewnienie finansowania i realizacji ważnych inwestycji drogowych o strategicznym znaczeniu dla Podkarpacia, Zarząd Województwa Podkarpackiego wystąpił z wnioskiem do rządu o zmianę zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, polegających na przeniesieniu przedsięwzięć pn:  S-19 Babica – Barwinek i Budowa obwodnicy Łańcuta z listy przedsięwzięć warunkowych na listę przedsięwzięć podstawowych.
- Dzięki zwiększeniu środków na Krajowy Fundusz Drogowy szanse na realizacje obu przedsięwzięć są ogromne. Teraz chcemy je wzmocnić wpisaniem ich do kontraktu terytorialnego na listę zadań podstawowych. Realizacja S-19 otworzyłaby komunikacyjnie południe Podkarpacia, rozwijając turystykę i gospodarkę na tym obszarze oraz budując przewagi komunikacyjne regionu, tak samo jak obwodnica Łańcuta, która jest bardzo potrzebna – mówił podczas spotkania wicemarszałek Bogdan Romaniuk.
W trakcie konferencji konsultacyjnej zaprezentowano i omówiono  proponowane zmiany oraz wpływ wymienionych inwestycji, w tym zwłaszcza DK S–19, na rozwój regionu. Oprócz wicemarszałka Bogdana Romaniuka głos zabrała także Danuta Cichoń – dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: www.umwp.podkarpackie.pl
(ski)