Rocznica Sejmu Śląskiego

Dziś 6 października rozpoczną się obchody 95. rocznicy pierwszych wyborów i pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego.

Śląskwwie

W programie obchodów m.in. spacer  z Wojciechem Korfantym po Sejmie Śląskim (atrakcja przygotowana przez Teatr Śląski), koncert muzyków Filharmonii Śląskiej w westybulu Gmachu Sejmu Śląskiego oraz odsłonięcie tablicy informacyjnej o Sejmie Śląskim - wejście od ul. Ligonia 46. 6 i 7 października zorganizowane zostaną dwa spacery po Katowicach - „Droga do Sejmu Śląskiego" oraz „Śladami śląskich posłanek".
Muzeum Powstań Śląskich przygotowało własny program - 10 października w siedzibie muzeum m.in. wystawa o Konstantym Wolnym, projekcja filmu „Misja Wolnego" oraz spotkanie z wnukiem pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego Konstantym Wolnym.
24 września 1922 roku odbyły się pierwsze wybory, a 10 października 1922 roku pierwsze posiedzenie Sejmu Śląskiego. Sejm Śląski utworzono na mocy Statutu Organicznego Województwa Śląskiego - ustawy konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego z 15 lipca 1920 r. Powołanie go do życia stanowiło konsekwencję nadania województwu śląskiemu autonomii. Wyrażała się ona m.in. możliwością ustanawiania w niektórych dziedzinach życia publicznego odrębnych praw oraz decydowania o ewentualnym zastosowaniu w województwie śląskim ustawodawstwa ogólnopolskiego. Sejm Śląski powoływał Radę Wojewódzką i posiadał władzę legislacyjną na terenie województwa śląskiego, przy czym polityka zagraniczna i sprawy wojskowe wyjęte były spod jego kompetencji i podlegały Sejmowi RP. Do kompetencji Sejmu Śląskiego należały wszystkie ustawy w zakresie szkolnictwa, policji, wód, organizacji administracji wojewódzkiej i samorządu, rolnictwa czy wyznań. Sejm Śląski był także uprawniony do wydawania przepisów cywilnych i karnych w zakresie swojej właściwości.

Źródło: www.slaskie.pl
(ski)