Poznać mieszkańców, dać im decydować

Województwo łódzkie otwiera się na mieszkańców. Kolejnym krokiem jest Łódzkie Service Jam – unikatowy i największy w regionie cykl bezpłatnych szkoleń dla samorządowców.

jam1ww

Cel, to wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a w konsekwencji bardzo dobra współpraca urzędników i pracowników administracji z mieszkańcami. Efektem będzie lepsza komunikacja, ale i angażowanie mieszkańców w sprawy samorządów, zachęcanie ich do współdecydowania.
Warsztaty będą prowadzone przez ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Łącznie, w ciągu najbliższych 16 miesięcy, zorganizowane będą 64 warsztaty. Tematyka, to m.in. „Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów”, „Informacja publiczna – praktyczne aspekty jej udostępniania”, czy „Design Thinking jako projektowanie usług pod potrzeby mieszkańców”. Warsztaty są bezpłatne. Dlaczego samorządowi województwa zależy na profesjonalizacji urzędów?
- Chcemy szkolić samorządy, aby potrafiły aktywizować mieszkańców – wyjaśnia Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. - Aby w ramach myślenia projektowego spotykać się z nimi, analizować ich potrzeby, zachęcać do aktywności i wywoływać współdecydowanie o lokalnych problemach. Stąd inicjatywa cyklu bezpłatnych szkoleń dla samorządowców. Chcemy na wielu płaszczyznach pokazać, jak wywołać interakcję z mieszkańcami, czy prowadzić spotkanie. Jakzachęcić do artykułowania obywatelskich potrzeb i włączania mieszkańców w realizację przedsięwzięć. W sposobie myślenia wzorujemy się na filozofii w dużych firmach.
Dominika Kuras z departamentu sportu i turystyki, która będzie prowadzić szkolenie z negocjacji i rozwiązywania konfliktów, dodaje. – Dostarczymy praktyczne narzędzia i rozwiązania dla samorządów, które pomogą z obopólną korzyścią – i dla mieszkańca i dla urzędnika - rozwiązać ewentualne, lokalne problemy. Lub znaleźć kompromis.

mk
Źródło: www.lodzkie.pl
(ski)