Wielkopolska dba o dziedzictwo kulturowe

Przebudowa dawnego dworca w Pleszewie na dom kultury i nowa sala widowiskowa w Kościanie - to część inwestycji, których realizacja będzie możliwa dzięki 16,5 mln zł środków z UE, przeznaczonych przez wielkopolski samorząd na konserwację zabytków i rozwój oferty kulturalnej.

105040ww

Poza Pleszewem i Kościanem wsparcie dostaną też Kalisz i Trzemeszno. Łączna wartość wspartych przedsięwzięć przekracza 22 mln zł. Dotychczas z WRPO 2014+ wybrano do dofinansowania projekty związane z dziedzictwem kulturowym regionu za ponad 104,5 mln zł.
Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podało, że dzięki pozyskanym środkom pleszewski samorząd przebuduje, rozbuduje i wyposaży zabytkowy budynek dworca kolejowego, który stanie się domem kultury.
Kościański Ośrodek Kultury kosztem ponad 6,8 mln zł zrealizuje projekt, w ramach którego powstanie sala widowiskowa na 100 osób oraz sale zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach inwestycji przewidziano także zagospodarowanie otoczenia Kościańskiego Ośrodka Kultury, tj. stworzenie przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej.
Parafia z Kalisza przeprowadzi prace konserwatorsko-budowlane w tamtejszym zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha i św. Stanisława. Wnętrza budynku zostaną zaadaptowane na cele kulturalne, edukacyjne i wystawiennicze. Wartość całkowita projektu to przeszło 6,2 mln zł.
Podobny cel służyć też będzie pracom przeprowadzonym w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzemesznie. Projekt przewiduje rozszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej, oraz ochronę zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem. Udostępnione zostaną m.in. podziemia świątyni, które dotychczas były niedostępne dla odwiedzających. Całkowita wartość projektu przekracza 2,9 mln zł.
Dotychczas w ramach WRPO 2014+ zarząd województwa wielkopolskiego wybrał do dofinansowania projekty związane z dziedzictwem kulturowym regionu na łączną kwotę ponad 104,5 mln zł.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)