Konwent Marszałków w Uniejowie

Pierwszy po wakacjach Konwent Marszałków Województw odbędzie się w Uniejowie. Spotkanie ma zostać poświęcone przede wszystkim polityce spójności po 2020 r.

Od 13 do 15 września w Uniejowie obradować będę marszałkowie województw. To będzie pierwsze powakacyjne spotkanie szefów regionów i pierwsze z trzech zaplanowanych na to półrocze pod przewodnictwem województw łódzkiego. Spotkanie w Uniejowie ma zostać poświęcone m.in. polityce spójności po 2020 r.
– Rozmowy mają dotyczyć m.in. roli regionów w Europie czy polityki spójności i przyszłym okresie finansowania unijnego – zapowiada marszałek Witold Stępień. – Podejmiemy również kwestię ostatniej wichury, która największe zniszczenia wyrządziła w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Zastanowimy się nad możliwościami pomocy samorządowej w podobnych sytuacjach.
Gośćmi konwentu w Uniejowie będą m.in. wiceprzewodniczący Komitetu Regionów przy Unii Europejskiej Markku Markkula oraz wicepremier Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński.
Wiadomo już, że kolejne posiedzenia konwentów pod łódzkim przewodnictwem odbędą się w stolicy regionu (koniec października) i Ossie (koniec listopada).
Przypomnijmy, w skład Konwentu Marszałków Województw RP wchodzą marszałkowie wszystkich województw RP, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi. Pierwszy Konwent Marszałków Województw RP odbył się w 1999 roku w województwie mazowieckim.
Konwent jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Źródło: www.lodzkie.pl
(ski)