Śląskie – przyspieszamy!

Podczas konferencji „Śląskie – przyspieszamy! Co nowego w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020?” zaprezentowano stan realizacji RPO WSL 2014-2020, wskazano miejsce województwa śląskiego na tle innych regionów, a także przedstawiono szczegóły dotyczące obecnych naborów oraz nowych narzędzi dofinansowania szkoleń dla firm.

15ww7696

- Jesteśmy mniej więcej na półmetku obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego jest największym tego typu w Polsce. W sumie mówimy o ok. 3,5 mld euro, co przekłada się na ok. 14,4 mld zł. Tylko trzy krajowe programy są większe od śląskiego RPO. Dzisiaj mamy już podpisane umowy, które pokrywają w całości środki wydane w ramach RPO na lata 2007-2013. To około 33 procent obecnej alokacji, co przekłada się na 4,8 mld zł – rozpoczął konferencję Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego. Kampania informacyjna potrwa od 11 września do 4 grudnia. Z niej mamy dowiedzieć się, o jakie fundusze można starać się w 2018 r., jak skutecznie aplikować czy co najpierw zrobić, by po unijną dotacje móc w ogóle sięgnąć. Kampania prowadzona będzie w internecie, prasie i radiu.
Dodatkowo na konferencji poruszono temat nowych narzędzi dofinansowania szkoleń dla firm.
- Chodzi o szkolenia pracowników firm z sektora małych i średnich firm” – tłumaczy Małgorzata Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. – „Wszystko oparte jest na nowym modelu finansowania, który zakłada wsparcie mikroprzedsiębiorstw na poziomie 80 proc., małych – 70 proc. i średnich – 50 proc. Dla mikro i małych istnieją możliwości uzyskania dodatkowych punktów, co może się przełożyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 80 proc. Pula przeznaczona na jeden podmiot nie może przekroczyć jednak 100 tys. zł – dodaje.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wskazał 6 operatorów, którzy w sumie na potrzeby szkoleń sektora MŚP mają do wydatkowania ponad 400 mln zł.

Źródło: www.slaskie.pl
(ski)