O lubusko-francuskiej współpracy

Wymiana doświadczeń w zakresie polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej, współpraca gospodarcza oraz w zakresie rolnictwa to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Pola oraz członka zarządu Tadeusza Jędrzejczaka z przebywającą w regionie lubuskim delegacją z partnerskiego regionu francuskiego Le Lot, której przewodniczy Serge Rigal – prezydent Rady.

KK17090w27

Marszałek zaprezentowała region lubuski. Podkreślała, że region lubuski to doskonałe miejsce zarówno do inwestowania, jak i do aktywnego odpoczynku. Zaznaczyła, że to jak wygląda region lubuski w dużej części zawdzięczamy Unii Europejskiej. - Jesteśmy świadkami skoku cywilizacyjnego w Polsce, a Lubuskie jest liderem we wdrażaniu środków unijnych – wyjaśniła.
E. Polak wskazała także na wiele podobieństw między regionami, m.in. winiarstwo, produkcja zdrowej żywności, a także bogactwo pałaców, zamków i dworów.
Jednym z głównych wątków poruszonych podczas rozmowy była polityka senioralna, w której lubuscy partnerzy z Departamentu Le Lot mają bogate doświadczenia. – W naszym regionie to właśnie ten zakres pochłania bardzo dużą część budżetu – wyjaśnił. Jak podkreślał chodzi o to, aby seniorzy pozostali jak najdłużej aktywni. W departamencie Le Lot na 170 tys. mieszkańców przypada 3,2 tys. miejsc opiekuńczych. Spowodowane jest to dużą liczba osób w podeszłym wieku zamieszkujących region.
– U nas ten obszar jest jeszcze niedoceniany – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak i podkreślała, że samorząd chce wzmocnić ten obszar. - Jednak nie ma jeszcze zrozumienia, jak ważny jest to obszar. Społeczeństwo się starzeje, widzimy ten problem. Niestety nie ma u nas systemowej pomocy dla osób starczych na poziomie, jaki jest potrzebny.
Marszałek zaproponowała organizację spotkania roboczego pracowników odpowiedzialnych za ten obszar, żeby zapoznali się z dobrymi praktykami. Obszarem, który stał się inspiracją dla działań w Lubuskiem jest realizowana przez samorząd polityka młodzieżowa. - Podpatrzyłam to u was i wprowadziłam. Przebywając z wizytą w departamencie Le Lot poznałam przewodniczącą komisji ds. młodzieży i tutaj u nas też utworzyliśmy taką komisję. Radni zgodzili się także na budżet inicjatyw obywatelskich dla młodzieży. Przygotowaliśmy również program dla młodzieży. Wasze doświadczenia bardzo nam się przydały. Myślę, że podobnie może być w przypadku programu senioralnego – dodała.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)