Drogi w budowie

Trwają gruntowne przebudowy pięciu dróg wojewódzkich finansowane z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To zadania, które poprawią bezpieczeństwo, płynność ruchu i komfort jazdy na ważnych regionalnych trasach. W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie prac na moście w ciągu modernizowanej drogi nr 251 w Żninie.

dwwrogi

- Wiele naszych  inwestycji  na drogach wojewódzkich realizujemy we współpracy z samorządami lokalnymi. Uruchomiliśmy już pięć dużych zadań finansowanych w oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach których kompleksową przebudowę przejdzie ponad 100 kilometrów dróg. W trakcie są też między innymi inwestycje związane z przebudową ważnych skrzyżowań i odnową nawierzchni.  - wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.
Zaawansowane prace prowadzone są na drodze wojewódzkiej nr 251 w powiecie żnińskim, gdzie przy udziale środków z  RPO modernizowany jest 15-kilometrowy odcinek od Żnina do granicy województwa. W ramach inwestycji jezdnia otrzyma szerokość 7 metrów i zostanie wzmocniona.
Trwają też prace budowlane na 22-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 559 z Lipna do granicy województwa. W ramach inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe na odcinkach Lipno-Wierzbick oraz Jasień-Kamień Kotowy.
Z objazdami trzeba się  liczyć na drodze wojewódzkiej nr 265 z Brześcia Kujawskiego do Kowala, gdzie trwa przebudowa 19-kilometrowego odcinka. Jezdnia  po zakończeniu modernizacji zyska szerokość 7 metrów, ma być też odporna na powstawanie kolein. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi – gminami Brześć Kujawski, Włocławek, Kowal i miastem Kowal, przy trasie powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ciągi pieszo-rowerowe.
Wykonawca przebudowy 29-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna również poszerza front robót. W tej chwili skupia się pracach związanych z sieciami biegnącymi w pasie drogowym (wodociągi, kanalizacja, telekomunikacja, sieci energetyczne). Poza tym kontynuuje poszerzanie pasa drogowego i usuwanie korzeni po wyciętych drzewach. Te prace na razie nie wiążą się z koniecznością zamykania drogi, ale kierowcy muszą liczyć się z przewężeniami i ograniczeniem prędkości.
Trwają  przygotowania do rozpoczęcia przebudowy dwóch fragmentów drogi nr 240 z Tucholi do Świecia. Inwestycja obejmuje 12-kilometrowy odcinek od skrzyżowania ul. Warszawskiej i Nowodworskiego w Tucholi do Bysławia oraz 3-kilometrowy fragment pomiędzy miejscowością Polski Konopat i drogą krajową nr 91 w Świeciu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)