W porę wykryć tętniaka

Trwa realizacja przygotowanego przez samorząd województwa programu profilaktycznego, którego celem jest odpowiednio wczesne wykrycie tętniaka aorty brzusznej. W tym roku akcję prowadzi pięć placówek medycznych w regionie.

badaniww

- Tętniak aorty brzusznej to poważne zagrożenie, zwłaszcza dla mężczyzn po 60. roku życia. Skuteczna strategia walki z tą chorobą to przede wszystkim wczesne jej wykrycie, jeszcze  w stadium bezobjawowym – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
Kujawsko-Pomorskim Programem Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej w 2017 roku objęci są mężczyźni z terenu województwa, palący papierosy, w wieku 65-74 lata. Badanie przesiewowe USG jest bezinwazyjne i nie wiąże się z żadnymi powikłaniami dla zdrowia pacjenta. Pacjenci, u których badanie wykryje odcinek poszerzonej aorty będą kierowani na kolejne badania kontrolne lub do specjalisty chirurgii naczyniowej.
Realizatorami programu jest 5 wybranych w drodze konkursu placówek medycznych, które przyjmują pacjentów z terenu całego regionu:
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu,
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
Przychodnia Lekarska RODZINA w Koronowie.
Badania są organizowane indywidualnie przez poszczególnych realizatorów. Potrwają do 14 grudnia lub do wyczerpania limitu. Program zakłada przebadanie 959 osób. Samorząd województwa przeznaczył na jego realizację 36 tysięcy złotych.
To już szósta edycja tego przedsięwzięcia. Od 2012 do 2016 roku z badań skorzystało 2954 osób. W tym czasie wykryto 163 nieprawidłowości.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego  w Toruniu
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)