Samorząd zaoszczędził - będzie inwestował

Samorząd województwa zaoszczędził, może więc zrealizować kolejne, ważne dla regionu inwestycje. - Największy zastrzyk finansowy, prawie 25 mln zł trafi do Zarządu Dróg Wojewódzkich, przede wszystkim na odnowy dywanikowe, likwidację miejsc niebezpiecznych oraz remonty dróg i bieżące utrzymanie – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Zyskają także lubuskie szpitale, które wzbogacą się o nowy sprzęt, a także instytucje kultury. Powiększyła się też pula środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

KK170809007d

Skąd ten dodatkowy zastrzyk finansowy? - Pojawiły się oszczędności po rozliczeniu pierwszego półrocza mogliśmy zwiększyć dochody z uwagi na większe wpływy z podatku PIT i CIT, ale również uwolniły się poręczenia naszych kredytów, zmniejszyły się odsetki plus przesunięcia związane z brakiem realizacji pewnych zadań lub zwiększeniem kosztów innych. Udało się wygospodarować sporą pulę środków finansowych, dodatkowych do budżetu i załatwić najpilniejsze potrzeby  od ręki, ku zadowoleniu radnych województwa, którzy dali temu wyraz podczas głosowania – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Lubuskie drogi czeka lifting

Najwięcej pieniędzy będzie przeznaczone na drogi. Jest to kwota ponad 25 mln zł. - Dla nas jest to bardzo duży i bardzo pożądany zastrzyk. Odnowy dywanikowe charakteryzują się tym, że nie wymagają aż takiego zaangażowania jeśli chodzi o kwestie technologiczne. Można powiedzieć, że jest to lifting. To pozwala niższym kosztem niż standardowe przebudowy poprawić jakość dróg wojewódzkich. Chcemy zrealizować 30 zadań. Część środków przeznaczona zostanie na remonty – wyjaśnił Paweł Tonder, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Nowoczesny sprzęt - nowoczesne leczenie

Środki finansowe przeznaczone zostaną także na lubuską ochronę zdrowia. 1,5 mln zł trafi do Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego do Pracowni Bronchofiberoskopii. - Po kilku latach, kiedy udało się zakończyć budowę Centrum Pulmonologii ze środków RPO i środków szpitala postanowiliśmy wspomóc  jednostkę, która ma standard europejski i przeznaczyć środki na sprzęt, żeby mogła ona uzyskać większy kontrakt i żeby ten ośrodek pracował – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Ponadto 1,6 mln zł trafi do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., z przeznaczeniem na zakup aparatu PET/CT. Koszt takiego urządzenia to ok. 3 mln zł. Umożliwia ono bezpieczniejszą technikę prześwietlania i obrazowania niż promieniowanie rentgenowskie. – To kolejne, niezwykle potrzebne urządzenie, które poprawi jakość diagnostyki oraz leczenia – podkreśla E. Polak.

Dofinansowanie dla obiektów kultury

Spore środki trafią także do jednostek kultury, podległych samorządowi województwa. Filharmonia Zielonogórska, która podczas lipcowych obfitych opadów została zalana, otrzyma 50 tys. zł na naprawę szkód. 461,5 tys. zł otrzyma Regionalny Ośrodek Animacji Kultury. Będzie to wkład własny do dwóch realizowanych przez instytucje projektów w ramach RPO Lubuskie 2020.

Więcej pieniędzy dla niepełnosprawnych

Dodatkowe środki zyskają także niepełnosprawni, w ramach Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Jak tłumaczy Jakub Piosik – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, spowodowane jest to zmianą algorytmu przyznawania środków finansowych. - Kwota została zwiększona o 13,7 tys. zł. Wynika to z przeliczenia osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo. Obecnie daje to kwotę 3,1 mln zł – wyjaśnia.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)