Polsko-czeskie projekty drogowe

Delegacja województwa dolnosląskiego w składzie: marszałek Cezary Przybylski, Agnieszka Zakęś, wicedyrektor Departamentu Infrastruktury, Leszek Loch, dyrektor DSDiK oraz Karol Przywara, dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą, odwiedzili Kraj Liberecki.

Liberewc4

Delegacja wzięła udział w spotkaniu z Martinem Putą, hetmanem Kraju Libereckiego, oraz uczestniczyła w rekonesansie projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”, sprawdzając stan dróg oraz przebieg ich remontów. Wizyta była niezbędna z uwagi na konieczność sprawdzenia współpracy obu stron w tej mierze oraz monitorowanie przebiegu prac.
Głównym celem projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha” jest zwiększenie zatrudnienia w regionie przygranicznym poprzez poprawę dostępności i rozwoju zasobów przyrodniczych i kulturalnych. Przeprowadzona przebudowa dróg w rejonie ziemi frydlanckiej i polskiego pogranicza przyczyni się do zwiększenia dostępności turystycznej poszczególnych atrakcji, powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia. Przebudowa dróg zapewni poprawę dostępności transportowej, skrócenie czasu przejazdu oraz ułatwi przemieszczanie się między miejscami atrakcyjnymi turystycznie na polsko-czeskim pograniczu.
Projekt ukończony zostanie do końca 2018 roku. Finansowany jest z programu Interreg VA Republika Czeska – Polska. Wartość projektu po stronie polskiej wynosi 10 mln euro, dofinansowanie to 8,5 mln euro.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
(ski)