Akcja przeciw ASF

Mieszkańcy gmin najbardziej zagrożonych wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), którzy znajdą padłego dzika, już mogą zgłaszać się po nagrodę w wysokości 200 zł. Pieniądze na ten cel wygospodarował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Do akcji włączyli się wójtowie kilkudziesięciu gmin, którzy 7 sierpnia w Białej Podlaskiej podpisali z marszałkiem województwa porozumienia o współpracy.

ULwK01

W akcji chodzi o wzmocnienie ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF, którego nosicielami są głównie dziki. Te zarażone – żywe czy martwe – zawsze stanowią potencjalne zagrożenie. Stąd pomysł, by na większą skalę zlokalizować, przebadać i zutylizować martwe sztuki. Pomóc w tym ma zaangażowanie lokalnej ludności.
– W lesie pojawia się wiele osób, np. grzybiarzy, które potencjalnie mogą takiego padłego dzika namierzyć. Chcemy, żeby padłe sztuki nie leżały zbyt długo, narażone na roznoszenie przez lisy czy kruki. Wraz z padliną roznoszony jest bowiem i sam wirus – przekonuje wicemarszałek Grzegorz Kapusta. – Już kilkukrotnie odbywało się przeszukiwanie lasów i pól, co przyniosło oczekiwane efekty. Widać stąd ewidentnie, że ciągle jest taka potrzeba i my wychodzimy jej naprzeciw.
Akcja skierowana jest do osób fizycznych niebędących myśliwymi oraz pracownikami Służby Leśnej i obejmuje swoim zasięgiem teren administracyjny wymieniony w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r. Obecnie akcja dotyczy gmin, które podpisały już porozumienie z samorządem województwa.
Osoba, która znalazła na tym terenie padłego dzika (innego niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym), powinna:
zgłosić ten fakt do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który wystawi stosowne zaświadczenie,
złożyć we właściwym urzędzie gminy wniosek o wypłatę nagrody.
Wypłata nagrody w wysokości 200 zł zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego wniosku przez właściwy urząd gminy.

Źródło: www.lubelskie.pl
(ski)