Komenda Wojewódzka Policji partnerem SIPWŚ

We wtorek, 8 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisali z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach insp. Dariuszem Augustyniakiem porozumienie o współpracy w zakresie tworzenia, utrzymania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyła Ewelina Gładki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

imwwg92

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (sip.e-swietokrzyskie.pl) powstał w ramach Projektu  „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Został on zbudowany na bazie współpracy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa – Partnerów Projektu tj.: województwa, 13 powiatów i 102 gmin. Umożliwia on użytkownikom zbieranie, przetwarzanie, przygotowywanie oraz udostępnianie różnorodnych informacji z uwzględnieniem lokalizacji przestrzennej obiektów.
- System  jest platformą informacji, która przez cały czas się modyfikuje i stanowi  przestrzeń  otwartą. Do systemu dochodzą kolejni partnerzy, którzy wnoszą swoje zasoby. Cieszę się, że bogactwo informacji zgromadzonych w jednolitej postaci zostało dostrzeżone również przez Policję, która będzie miała możliwość wykorzystania zgromadzonych baz danych oraz dostępnych w systemie narzędzi – mówił marszałek województwa Adam Jarubas.
Zawarte porozumienie, w którym Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach stała się jednym z partnerów, pozwoli policjantom na wykorzystywanie Systemu Informacji Przestrzennej m.in. w codziennej służbie oraz będzie stanowiło wsparcie prowadzonych działań, szczególnie tych z wykorzystaniem map.
- Wszystkie inicjatywy, które mają na celu poprawę m.in. bezpieczeństwa publicznego dotyczącego mieszkańców naszego regionu muszą być w kręgu zainteresowania świętokrzyskiej policji. Bardzo ważne jest to, że ten system jest elastyczny i można go modyfikować. Myślę, że w niedługim czasie będziemy ewentualnie mogli zaproponować o jakie elementy ten system poszerzyć. Obecne elementy zawarte w systemie będą z pewnością wykorzystywane w codziennej pracy naszych świętokrzyskich policjantów – poinformował insp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach.
System Informacji Przestrzennej umożliwi nie tylko sprawną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi partnerami porozumienia, ale także może przyczynić się do szybszej reakcji na różnego rodzaju zdarzenia, szczególnie te zaistniałe w kompleksach leśnych i odkrytych terenach. Można tu wskazać np.  poszukiwania osób zaginionych. Stanowić będzie także wsparcie w działaniach z zakresu ochrony ludności i w sytuacjach kryzysowych np. tych związanych z podwyższeniem stanów powodziowych, poprzez wskazanie granic terytorialnych zasięgu danego zjawiska. Dane mogą być również wykorzystywane do np. wyznaczania objazdów w sytuacjach utrudnień w ruchu drogowym, jak również przy sporządzaniu opinii projektów stałej lub czasowej organizacji ruchu.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl
(ski)