Prace w zabytkach: dachy, elewacje, wnętrza

Trwa sezon prac restauratorskich i remontów konserwatorskich w zabytkowych obiektach Kujaw i Pomorza. W tym roku samorząd województwa przeznaczył 10 milionów złotych na realizację ponad 200 tego rodzaju przedsięwzięć.

 

- Wsparcie na odnzabytkw03awianie zabytków przekazujemy od lat, są to znaczne kwoty. Co istotne, chodzi nie tylko o znane wszystkim zabytki z najwyższej półki, ale także skromne kościółki w niewielkich wsiach. Wspólnie z właścicielami i administratorami tych obiektów działamy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
Środki Urzędu Marszałkowskiego są głównym źródłem wsparcia na realizację prac konserwatorskich i robót budowlanych w zabytkowych obiektach naszego regionu. Od 2009 roku w ramach realizacji partnerskiego projektu samorządu województwa ponad 70 milionów złotych trafiło na ponad tysiąc tego typu przedsięwzięć, od remontów konserwatorskich po restaurację dzieł sztuki. Kolejne kilkadziesiąt milionów złotych z RPO rozdysponowaliśmy na realizację projektów indywidualnych, między innymi w zabytkach Chełmna, Aleksandrowa Kujawskiego, Bydgoszczy i Torunia, Włocławka i Grudziądza.
Podczas czerwcowych obchodów Święta Województwa osoby szczególnie zaangażowane w marszałkowski program restauracji zabytków – proboszczowie parafii, liderzy zgromadzeń zakonnych, dyrektorzy instytucji kulturalnych, prezydenci miast i burmistrzowie gmin, działacze pozarządowi i szefowie instytucji funkcjonujących w zabytkowych obiektach – odebrali specjalne certyfikaty z podziękowaniami za opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu (więcej). Co roku przyznajemy też medale Medale Hereditas Saeculorum, wyróżniając dobre praktyki i osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytkowych obiektów (więcej).
Marszałkowskie wsparcie na prace w zabytkach niejednokrotnie pomogło ocalić cenne obiekty zagrożone zniszczeniem. Tak było między innymi w przypadku neorenesansowego kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałdowie w gminie Pruszcz, drewnianego kościoła św. Michała Archanioła w Siedlimowie w gminie Jeziora Wielkie oraz częściowo zniszczonego w pożarze kościoła św. Doroty w Rogowie w gminie Żnin.
W 2017 roku wsparcie trafiło między innymi na kolejny etap konserwacji elewacji kościoła św. Andrzeja w Koronowie, kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym kościoła farnego Wniebowzięcia NMP w Chełmnie, konserwację instrumentu organowego w katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, kolejny etap konserwacji elewacji koszar szyjowych w toruńskim Forcie IV im. Żółkiewskiego oraz prace konserwatorskie przy budynku Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku.
Aktywność w dziedzinie ochrony zabytków zauważyła Unia Europejska, która w 2014 roku przyznała województwu prestiżowe wyróżnienie Europa Nostra. Samorząd województwa, który ochronie zabytków poświęca tak wiele uwagi, przyznaje  najlepszym w tej sferze własne wyróżnienia, Medale Hereditas Saeculorum.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)