Urzędnicy chcą ratować zdrowie i życie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego włączył się Akcję Krwiodawstwa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

15w289

Pracownicy urzędu oddali ponad 8 l krwi z osoczem oraz 7 l bez osocza.
Według portalu Krwiodawcy.org w miesiącach wakacyjnych brakuje krwi. „Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są: większa liczba wypadków przy jednoczesnym zmniejszeniu się dawców. Duża liczba wypadków w miesiącach letnich spowodowana jest zwiększonym natężeniem ruchu związanym z okresem wakacyjnym”, czytamy na stronie.

Źródło: www.slaskie.pl
(ski)