Urzędniku zgłoś się na staż w Japonii

Do 27 września młodzi urzędnicy samorządowi mogą aplikować o roczne stypendium organizowane przez rząd Japonii. Wymagania? Poniżej 40 lat i trzyletnie doświadczenie w pracy w administracji.

Ambasada Japonii w Polsce zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o pomoc w zorganizowaniu rekrutacji kandydatów na roczne stypendium oferowane przez rząd Japonii. Stypendium skierowane jest do młodych pracowników administracji publicznej z różnych krajów świata tzw. Young Leaders' Program (YLP). To inicjatywa wdrożona przez japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii.
Głównym celem programu Young Leaders' Program (YLP) jest wsparcie przyszłych liderów desygnowanych do programu z 20 krajów całego świata, utworzenie międzynarodowej sieci kontaktów pomiędzy przyszłymi liderami, ustanowienie przyjacielskich kontaktów pomiędzy zaangażowanymi krajami, w tym Japonią, a także poprawa jakości stanowienia polityki w tych krajach.

Czego dowiedzą się i nauczą stypendyści?

Podczas rocznego pobytu (październik 2018 - wrzesień 2019) w National Graduate Institute for Policy Studies w Tokio stypendyści będą mieli możliwość zdobycia wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, m.in. z dziedziny politologii, stosunków międzynarodowych, gospodarki czy administracji.
Oprócz wymaganych kursów, uczestnicy mogą wybrać tematy zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami. Ponadto program dla pracowników samorządowych obejmuje warsztaty i wizyty studyjne w japońskich instytucjach.
Udział w YLP daje uczestnikom możliwość dyskusji z politykami, urzędnikami wysokiego szczebla, dyrektorami przedsiębiorstw, dziennikarzami itp. w ramach współpracy na poziomie centralnym oraz lokalnym.
Nauka w School of Local Governance skupia się na takich obszarach jak: zdrowie, edukacja, opieka społeczna i rozwój lokalny.Co ważne, strona japońska pokrywa koszty przelotu w obie strony oraz wypłaca comiesięczne stypendium (dotychczas w wysokości 242 000 jenów). Uczestnicy programu zwolnieni są ze wszelkich opłat za studia. Program jest doskonałą okazją do podnoszenia kwalifikacji, nauki w międzynarodowym gronie, poznawania międzynarodowych wzorców oraz nawiązywania kontaktów z pracownikami administracji z wielu krajów Europy i Azji.

Zaangażowanie KWRiST

W proces znalezienia odpowiednich kandydatów na japońskie stypendia zaangażowała się kolejny raz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spośród rekomendowanych w ostatnich latach przez sekretarza strony rządowej KWRiST zostało zakwalifikowanych do wyjazdu do Japonii siedem osób (z: urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego, urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego, urzędu miasta Gdańska, urzędu miasta Lublina, urzędu miasta Wrocławia, urzędu marszałkowskiego województwa podlaskiego i urzędu miasta w Gliwicach).
Wnioski do tegorocznej edycji można składać do 27 września na adres Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej KWRiST w zakładce YLP 2018.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)