Nowe pamiątki z Warmii i Mazur

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu na pamiątkę z Warmii i Mazur. - Samorząd województwa ogłasza takie konkursy od 2007 roku, od 2010 są one organizowane w ramach unijnego projektu – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Co roku zgłasza się sporo artystów i co roku komisja konkursowa ma z czego wybierać. Zdajemy sobie sprawę, że nie uda się znaleźć jednej pamiątki charakteryzującej cały region, ze względu na różnice kulturowe, historyczne czy geograficzne dwóch odmiennych krain – Warmii i Mazur. Ale zależy nam, żeby rozwijało się rękodzieło i przemysł pamiątkarski, a mieszkańcy i turyści mieli wybór.

pocztówkwwi

Na konkurs wpłynęło 56 prac twórców z całego kraju. Komisja konkursowa oceniła nadesłane prace i wybrała laureatów. Zarząd województwa zaakceptował wyniki konkursu. Przyznano:
1. I miejsce za pracę „Miniatury kafli mazurskich”– autor Eleonora Toś,
2. II miejsce za pracę „Pocztówki” – autor Patrycja Longawa,
3. dwa równorzędne III miejsca:
- „Tobołek w Żurazie” – autor Marlena Czajkowska,
- „Mieszkańcy jezior”– autor Aneta Pankowska.
4. dwa wyróżnienia:
- „Kóń warmiński z przylepcem” – autor Paulina Czajkowska,
- „Kufel ceramiczny” – autor Józef Borys.
Wszystkie prace nadesłane w 2017 będzie można obejrzeć na wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie od 2 do 31 października br., a potem – dzięki porozumieniu z prezydentem Olsztyna - będzie je można obejrzeć i kupić podczas kiermaszu bożonarodzeniowego. Część pamiątek kupi samorząd województwa jako pamiątkowe gadżety dla gości.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)