Seminarium sekretarzy

W dniach 6‒7 czerwca 2017 r. odbyło się w Lublinie IV Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy. W wydarzeniu wzięli udział nie tylko sekretarze, ale również dyrektorzy generalni, dyrektorzy biur oraz przedstawiciele działów organizacyjnych, kadr, płac jednostek samorządowych, a także osoby odpowiedzialne za procesy informatyczne w urzędach, radcy prawni i administratorzy bezpieczeństwa informacji.

PanrzWy

W trakcie seminarium debatowano nad szeregiem istotnych, z punktu widzenia nowoczesnej administracji, zagadnień takich jak:
-Skuteczne funkcjonowanie urzędu zgodnie z nowymi procedurami administracyjnymi.
-Planowanej nowelizacji KPA i związanych z tym zmian w sposobie działania i organizacji organów administracji
-Skuteczne prowadzenie mediacji oraz ugód administracyjnych
-Podpis elektroniczny jako narzędzie podejmowania decyzji przez organy administracji państwowej
-Cyberbezpieczeństwo a kontakt z mieszkańcami z wykorzystywaniem nowych technologii – zmiany prawne, audyty bezpieczeństwa informacji, praktyczne konsekwencje wdrożenia unijnego rozporządzenia w zakresie ochrony danych osobowych – jak przygotować urzędy do implementacji zmian prawnych, technicznych i organizacyjnych
-Era Smart urzędnika, czyli wpływ nowych technologii na jakość obsługi klienta i związanych z tym nowych kompetencji urzędnika aspekty technologiczne pracy urzędnika ‒ jakość nowoczesnych systemów obsługi klienta: elektronizacja postępowania, elektronizacja rozliczeń finansowych w urzędzie e-faktury, konieczność prowadzenia spraw przez Internet, kontakt z mieszkańcami przez systemy mobilne (sms-y, aplikacje)
-Jak przeprowadzić skuteczny nabór na stanowisko urzędnicze? – zmiany kadrowe urzędu w świetle zmieniających się przepisów
-Przenoszenie inteligentnych technologii na funkcjonowanie organów administracji – podniesienie efektywności działania jednostek
-Wykorzystanie nowoczesnych metod edukacyjnych (coaching, webinaria, e-learning) do podnoszenia kompetencji urzędników
-Rola sekretarza w budowaniu i zarządzaniu zespołami w urzędzie
-Nowa era produktów i usług cyfrowych – trendy i innowacje w rozwoju infrastruktury technologicznej urzędu.
 Szczególnym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny  „Budowanie i zarządzanie zespołami w urzędzie – rola sekretarza”, w którym uczestniczyli: Anna Augustyniak, sekretarz województwa lubelskiego, Andrzej Wojewódzki, sekretarz Miasta Lublin oraz Anna Wyroba, członek zarządu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Z perspektywy sekretarzy charakterystyczne dla ostatnich lat jest przywiązywanie coraz większej wagi do profesjonalizmu. Sekretarze podejmują wiele działań chcąc sprostać rosnącym w tym zakresie wymaganiom. Kieruje przede wszystkim przekonanie o konieczności zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania sprawnej i efektywnej administracji samorządowej. Administracja samorządowa musi się zmieniać, musi stać się adekwatna do zachodzących w społeczeństwie zmian. Musi stać się nowoczesna i być nowocześnie zarządzana.
Obradom towarzyszyły ciekawe wystawy, a także znakomite doznania artystyczne oraz integracyjne, które pozwoliły uczestnikom „posmakować lubelskie”, a atrakcje przybliżyły magiczny klimat województwa lubelskiego i jego stolicy Lublina.
Organizatorem wydarzenia była Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM – wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota oraz samorząd województwa lubelskiego. Patronat honorowy nad seminarium objął marszałek Sławomir Sosnowski oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Źródło: www.lubelskie.pl
(ski)