Otwarci na współpracę z Katalonią

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, spotkał się z delegacją z katalońskiej prowincji Girona.

IMG6Wedited

Celem wizyty katalońskich samorządowców w Wielkopolsce było podpisanie umów o współpracy pomiędzy stowarzyszeniami Aglomeracja Kalisko-Ostrowska i ADRINOC, miastami Kalisz i Figueres oraz gminami Godziesze Wielkie i Amer. Umowy mają stać się podstawą dla udziału Aglomeracji w programie INTERREG, a miasta w programie „Europa dla Obywateli”, co było jednym z wątków prowadzonej podczas spotkania rozmowy.
Wiceprzewodniczący Felip przedstawił plany podjęcia współpracy w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej. Wyraził również nadzieję na zawiązanie współdziałania między Wielkopolską i prowincją Girona. Marszałek Woźniak potwierdził, że wspólne działania byłyby możliwe w momencie znalezienia łączącej płaszczyzny zainteresowań, w związku z czym mogą zostać podjęte rozmowy. Wspomniał także o dotychczasowych relacjach Wielkopolski z Katalonią oraz o dwóch wizytach radnych sejmiku w Katalonii.
Drugim głównym tematem dyskusji była przedstawiona przez wiceprzewodniczącego Felipa chęć zaprezentowania w Wielkopolsce tradycyjnych produktów regionalnych i kultury Katalonii. Zarówno marszałek Woźniak jak i wiceprzewodniczący Felip wspominali swoje poprzednie spotkanie podczas dożynek w Liskowie w 2016 roku.
Marszałek Wożniak zwrócił uwagę, że doskonałą okazją dla przedstawienia katalońskich produktów regionalnych mogłyby być targi „Smaki Regionów” organizowane w Poznaniu przez Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Związek Województw RP w tym roku w dniach 23-26 września, w których w przeszłości brało udział również wielu przedstawicieli zagranicy. Wskazał również, że w celu prezentacji oferty turystyczno-kulturowej odpowiednie byłyby targi regionów i produktów turystycznych „TOUR SALON”, których najbliższa edycja zaplanowana jest na 9-11 lutego 2018 r.

Źródło: www.umww.pl
(ski)