Śmieci po nowemu do końca 2018 r.

12 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstanie na Pomorzu. Punkty zostaną wybudowane między innymi w: Skarszewach, Cewicach, Dzierzgoniu i Ustce. Dzięki temu mieszkańcy oszczędzą pieniądze i zyskają czystsze otoczenie. Łączna wartość podpisanych 9 umów wynosi ponad 9,2 mln zł. Wszystkie PSZOK-i zaczną działać do końca 2018 roku.

Wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski wraz z samorządowcami ze Skarszew, Gniewu, Cewic, Karsina, Dzierzgonia, Miastka, Starego Pola, Ustki i Lęborka podpisał 7 czerwca dziewięć umów na dofinansowanie budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Projekt obejmie montaż 12 PSZOK-ów. Prace będą polegać na budowie zadaszonych i utwardzonych placów wraz z kontenerami na odpady. W Starym Polu zamontowane zostaną specjalne rozdrabniacze, które pomagają likwidować tak zwane odpady zielone, czyli pozostałości po pracach ogrodowych. Z kolei w Skarszewach i w Cewicach oprócz prac inwestycyjnych wśród mieszkańców będą prowadzone akcje promocyjno-edukacyjne dotyczące segregacji odpadów.
Urząd marszałkowski argumentuje, że dzięki inwestycjom mieszkańcy Pomorza będą mieli możliwość bezpłatnego przekazywania nie tylko odpadów komunalnych, ale również elektrośmieci i odpadów budowlanych. Będą również kontenery na surowce wtórne jak plastik, szkło czy papier. W każdym z PSZOK będzie można również pozbyć się niebezpiecznych odpadów takich jak farby czy świetlówki. Pierwszy powstanie punkt w Dzierzgoniu. Pozostałe zaczną działać do końca 2018 roku.
Łączna wartość podpisanych 9 umów wynosi ponad 9,2 mln zł. Z tego blisko 7,2 mln pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty otrzymały taką samą wysokość dofinansowania, czyli 85 procent wartości inwestycji.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)