Misja do Miami

Spotkanie biznesowe z przedstawicielami US Export Assistance Center (US Commercial Service, Department of Commerce) oraz Export - Import Bank oraz z burmistrzem Miami to główne punkty drugiego dnia wizyty marszałek Elżbiety Anny Polak oraz 10 lubuskich przedsiębiorców w Miami na Florydzie.

189W8666 o

Delegacja przebywa tam w ramach misji gospodarczej. Podczas spotkań marszałek zaprezentowała potencjał gospodarczy i turystyczny regionu oraz możliwości współpracy.
Drugi dzień misji rozpoczęło spotkanie biznesowe marszałek Elżbiety Anny Polak oraz przedsiębiorców z przedstawicielami US Export Assistance Center (US Commercial Service, Department of Commerce) oraz Export - Import Bank, reprezentowanych przez Williama Lawtona oraz Elene Mendez. Instytucje te świadczą usługi na rzecz eksporterów amerykańskich, oferując m.in. programy wsparcia i finansowania eksportu. Przedsiębiorcy biorący udział w misji mieli okazję do zaprezentowania swoich działalności. Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprezentowała potencjał gospodarczy i turystyczny regionu, wskazując na walory takie jak: dostępność komunikacyjna, inteligentne specjalizacje i fundusze unijne. Podkreśliła również istotną rolę terenów inwestycyjnych, zajmujących ok 3 tys. ha oraz ulg podatkowych dla inwestorów z tych obszarów, będących dodatkową zachętą dla zagranicznych kontrahentów. Marszałek wskazała, że na terenie województwa do dyspozycji potencjalnych inwestorów są również parki technologiczne, które w ostatnich latach dzięki funduszom unijnym prężnie się rozwijają. - W ciągu ostatnich 9 lat podwoiliśmy nasze PKB, a bezrobocie spadło do 8 proc. -  mówiła marszałek. - Zagraniczni inwestorzy to przede wszystkim firmy z Europy, Niemiec ale również kapitał amerykański. Dodatkowym atutem regionu jest jego wartość przyrodnicza i kulturalna. Mamy ponad 200 obiektów o historycznej wartości - pałace, które można zakupić pod inwestycje turystyczne, leżą wśród lasów, gdyż zalesienie regionu sięga ponad 50 proc. - dodała.
Kluczowym punktem dnia było spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z Tomasem Regalado, burmistrzem Miami oraz komisarzem miasta - Wifredo Gortem. Marszałek zaprezentowała potencjał gospodarczy województwa lubuskiego. Podziękowała Leszkowi Ladowskiemu - prezydentowi Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej za zaproszenie i pomoc w organizacji udziału lubuskiej delegacji w Camacol. Omówiła także dziedziny możliwej współpracy. - Region lubuski to takie stany zjednoczone w Polsce - mówiła marszałek. Wyjaśniła, że w Lubuskiem  mieszkają ludzie, którzy przyjechali z różnych zakątków Europy. Dlatego, jak podkreślała, podobnie jak mieszkańcy Florydy są otwarci i tolerancyjni. Burmistrz Miami wyraził nadzieję, że pobyt lubuskiej delegacji w Miami zaowocuje współpracą w przyszłości oraz wymianą doświadczeń. Leszek Ladowski zapowiedział, że we wrześniu odwiedzi wraz z amerykańskimi przedsiębiorcami województwo lubuskie.
Drugi dzień misji obfitował w kilka  interesujących mityngów. Odbyło się wiele rozmów kuluarowych, m.in. z reprezentantem Kolumbii, Sergio Armando Tolosa Acevedo (Secretario de Productividad), podczas którego wymieniono doświadczenia i informacje dotyczące obu regionów. Lubuskie stoisko regionalne na Kongresie odwiedzili również przedstawiciele Republiki Dominikany, Burmistrz Town of Medley, Roberto Martell i wielu innych, z którymi marszałek E. A. Polak rozmawiała na temat współpracy regionów i wymiany doświadczeń.

Elżbieta Sielicka, Departament Przedsiębiorczości i Strategii Marki
Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)