Społecznicy, do dzieła!

Polska, samorząd, demokracja i społeczeństwo obywatelskie będą tak silne jak silne są  pojedyncze osoby – społecznicy – działający na rzecz wspólnoty. To właśnie osoby aktywne potrafią łączyć społeczności i  inicjować zmiany na rzecz lepszego życia. Na co dzień, to oni podają pomocną dłoń słabszym. Teraz, samorząd województwa wyciąga pomocną dłoń do społeczników. Program Społecznik to 1,5 mln zł w grantach dla tych, którym się chce chcieć. Szczegóły programu zostały przedstawione na konferencji prasowej z udziałem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

img 2828W

- Budujemy drogi i obiekty kultury, modernizujemy kolej, rzadko się zdarza żebyśmy nową inicjatywę ogłosili całym Zarządem. Wszyscy mocno utożsamiamy się z tą inicjatywą i w nią wierzymy. To program pięknych inicjatyw społecznych. Dzięki temu zrealizujemy kilkaset pięknych marzeń, które łączą ludzi. Każdy z nas jest innym ogniwem w łańcuchu. Na co dzień zapominamy, że jesteśmy społecznością. Jednak są wśród nas osoby, które nas zarażają do wspólnego działania. Widzimy wielką potrzebę wspierania tego typu inicjatyw. – mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Dzięki Programowi Społecznik nawet 500 inicjatyw może uzyskać wsparcie w budowie kapitału społecznego na Pomorzu Zachodnim. Województwo Zachodniopomorskie jest pionierem takich działań w Polsce. Program jest odpowiedzią na dotychczasową współpraca z NGO, która pokazała, że należy wspierać również tych, którzy nie maja stowarzyszenia a posiadają fantastyczne pomysły.
- Musimy chyba pomyśleć o infolinii, nie brakuje nam przecież aktywnych organizacji turystycznych, strażaków, klubów sportowych, kół gospodyń. To niezwykle ważna inicjatywa, która z pewnością będzie się cieszyć olbrzymim zainteresowaniem. – opisywał wicemarszałek Jarosław Rzepa,
Mikrogranty będą dostępne dla każdego na Pomorzu Zachodnim i mogą być przeznaczone m.in. na działania kulturalne, charytatywne, akcje sąsiedzkie, przygotowanie małej infrastruktury.
- Jeszcze nigdy tak wielu, zyska tak wiele za tak niewiele. – powiedział wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
W praktyce wystarczy wypełnić łatwy i przejrzysty wniosek, który oceni Komisja składająca się z przedstawicieli Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Radni Sejmiku Województwa, przedstawiciele środowisk, samorządów, ekspertów i operatora - czyli Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Program ma charakter pilotażowy i będzie realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2017 r.
- Jeszcze nigdy pieniądze na Pomorzu Zachodnim nie były tak blisko drugiego człowieka. – podsumował Geblewicz.

Źródło: www.wzp.pl
(ski)

Polska, samorząd, demokracja i społeczeństwo obywatelskie będą tak silne jak silne są pojedyncze osoby – społecznicy – działający na rzecz wspólnoty. To właśnie osoby aktywne potrafią łączyć społeczności i inicjować zmiany na rzecz lepszego życia. Na co dzień, to oni podają pomocną dłoń słabszym. Teraz, samorząd województwa wyciąga pomocną dłoń do społeczników. Program Społecznik to 1,5 mln zł w grantach dla tych, którym się chce chcieć. Szczegóły programu zostały przedstawione na konferencji prasowej z udziałem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

- Budujemy drogi i obiekty kultury, modernizujemy kolej, rzadko się zdarza żebyśmy nową inicjatywę ogłosili całym Zarządem. Wszyscy mocno utożsamiamy się z tą inicjatywą i w nią wierzymy. To program pięknych inicjatyw społecznych. Dzięki temu zrealizujemy kilkaset pięknych marzeń, które łączą ludzi. Każdy z nas jest innym ogniwem w łańcuchu. Na co dzień zapominamy, że jesteśmy społecznością. Jednak są wśród nas osoby, które nas zarażają do wspólnego działania. Widzimy wielką potrzebę wspierania tego typu inicjatyw. – mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dzięki Programowi Społecznik nawet 500 inicjatyw może uzyskać wsparcie w budowie kapitału społecznego na Pomorzu Zachodnim. Województwo Zachodniopomorskie jest pionierem takich działań w Polsce. Program jest odpowiedzią na dotychczasową współpraca z NGO, która pokazała, że należy wspierać również tych, którzy nie maja stowarzyszenia a posiadają fantastyczne pomysły.

- Musimy chyba pomyśleć o infolinii, nie brakuje nam przecież aktywnych organizacji turystycznych, strażaków, klubów sportowych, kół gospodyń. To niezwykle ważna inicjatywa, która z pewnością będzie się cieszyć olbrzymim zainteresowaniem. – opisywał wicemarszałek Jarosław Rzepa,

Mikrogranty będą dostępne dla każdego na Pomorzu Zachodnim i mogą być przeznaczone m.in. na działania kulturalne, charytatywne, akcje sąsiedzkie, przygotowanie małej infrastruktury.

- Jeszcze nigdy tak wielu, zyska tak wiele za tak niewiele. – powiedział wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

W praktyce wystarczy wypełnić łatwy i przejrzysty wniosek, który oceni Komisja składająca się z przedstawicieli Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Radni Sejmiku Województwa, przedstawiciele środowisk, samorządów, ekspertów i operatora - czyli Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Program ma charakter pilotażowy i będzie realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2017 r.

- Jeszcze nigdy pieniądze na Pomorzu Zachodnim nie były tak blisko drugiego człowieka. – podsumował Geblewicz.

Źródło:www.wzp.pl

(ski)