Ambasador Senegalu z wizytą w Wielkopolsce

W Poznaniu Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego spotkał się z Jego Ekscelencją Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Senegalu, Amadou Dabo.

Wicemarszałek Jankowiak rozpoczął spotkanie od syntetycznej charakterystyki województwa. Podkreślił, że Afryka jest miejscem, któremu przedstawiciele wielkopolskiego biznesu oraz samorządu poświęcają coraz więcej zainteresowania, o czym świadczą m.in. misje gospodarcze do krajów afrykańskich.
Ambasador Senegalu zaprezentował podstawowe informacje o swojej ojczyźnie. Swoją wizytę powiązał z tą, którą w Polsce w 2016 r. złożył prezydent Senegalu Macky Sall. Celem wizyty ambasadorskiej było znalezienie konkretnych projektów współpracy w ramach priorytetów nakreślonych podczas spotkania prezydentów RP i Senegalu 27 października ubiegłego roku. Jako potencjalne sektory współpracy Ambasador wskazał rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł wydobywczy i energetyczny oraz edukację.
Ambasador zwrócił się do wicemarszałka z prośbą o wzmocnienie kontaktów ambasady Senegalu z wielkopolskimi uczelniami oraz organizacjami samorządu gospodarczego. Informując, że Polska przyznała stypendia dla senegalskich studentów (od 2016 r. Senegal jest krajem priorytetowym w ramach polskich projektów pomocy rozwojowej), wyraził nadzieję, że przynajmniej część z nich trafi do wielkopolskich szkół wyższych. Zapowiedział również wizytę w naszym regionie przewodniczącego Unii Izb Handlowych Senegalu, prosząc o wsparcie w organizacji spotkań z przedstawicielami wielkopolskich środowisk biznesowych.
Nie była to pierwsza wizyta ambasadora Senegalu w Wielkopolsce. Poprzedni Ambasador Khaly Adama Ndour (pierwszy Ambasador Senegalu w RP) spotkał się także z Jankowiakiem 26 sierpnia 2015 r.

Źródło: www.umww.pl
(ski)