W drodze do współpracy wielkopolsko-irańskiej

Ramin Mehmanparast, ambasador Islamskiej Republiki Iranu wraz delegacją przebywał z wizytą w Wielkopolsce. Ambasador oraz Hossein Karim, pierwszy radca ambasady spotkali się z Krzysztofem Grabowskim, wicemarszałkiem województwa.

254770170412 115048d

Tematem rozmów były przede wszystkim możliwości rozwinięcia współpracy między województwem wielkopolskim a Iranem. Wicemarszałek Grabowski przedstawił najważniejsze informacje o Wielkopolsce, w tym potencjał rozwojowy w różnych dziedzinach. Nawiązując do kontaktów między regionem a Iranem wskazał, że do tej pory były one utrzymywane przede wszystkim poprzez misje gospodarcze w Iranie, głównie z udziałem przedstawicieli wielkopolskich przedsiębiorstw.
Ambasador Mehmanparast zwrócił uwagę na ponad pięćsetletnie tradycje relacji polsko-irańskich. Współpraca gospodarcza między państwami rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie – wartość wymiany handlowej wzrosła ponad czterokrotnie między 2015 a 2016 rokiem. W 2017 roku przypada ponadto 75. rocznica przyjęcia przez Iran ponad 120 tysięcy uchodźców wojskowych i cywilnych z Polski. Stanowi to okazję do nawiązywania i zacieśniania współpracy na gruncie regionalnym. Inicjatywy partnerskie z irańskimi prowincjami są już rozwijane w kilku polskich województwach.
Ambasador zasugerował, że Wielkopolska mogłaby utworzyć partnerstwo z prowincją Markazi w Iranie. Prowincja ta usytuowana jest w centrum kraju i posiada duży potencjał kulturalny oraz przemysłowy, także zakresie energii odnawialnej. Możliwa kooperacja z Wielkopolską mogłaby również odbywać się obszarze akademickim. Ambasador podkreślił, że ważny jest potencjał współpracy nie tylko z Poznaniem, ale z całym regionem. Jako pierwszy krok w zbliżeniu relacji zaproponował wizytę przedstawicieli województwa w Iranie, której towarzyszyć mogłyby fora gospodarcze w Araku, stolicy prowincji Markazi, oraz w Teheranie. Po niej nastąpiłaby rewizyta przedstawicieli irańskich w Wielkopolsce.

Wicemarszałek Grabowski podziękował ambasadorowi za jego zainteresowanie Wielkopolską i zasugerował udział w imprezach targowych w Poznaniu, takich jak takich jak Smaki Regionów lub POL-ECO SYSTEM, które poświęcone są ochronie środowiska jak i tematyce energii odnawialnej.

Źródło: www.umww.pl
(ski)