Działania prospołeczne ważne dla Pomorza Zachodniego

Publikacje upamiętniające Polaków, którzy ratowali żydów w czasie wojny, nowe alkomaty na wieżach ratunkowych w ramach akcji „trzeźwość nad wodą” czy badanie sytuacji ukraińskiej mniejszości narodowej w Zachodniopomorskim, to tylko niektóre z działań jakie uzyskały wsparcie samorządu województwa zachodniopomorskiego. Ponad 300 tys. złotych trafiło do fundacji i stowarzyszeń – finalistów marszałkowskich konkursów organizowanych w 2017 r. Umowy z organizacjami pozarządowymi podpisali wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego  Jarosław Rzepa oraz członek zarządu Ryszard Mićko.

- Umowy będą podpisywane w kilku obszarach. Pierwszy konkurs, dotyczył wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, w drugim konkursie przekazane środki będą miały na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Laureaci trzeciego konkursu przeprowadzą działania przeciwdziałające uzależnieniom - mówił wicemarszałek Pomorza Zachodniego Jarosław Rzepa.
- Zapraszam do systematycznych kontaktów z wydziałem, ponieważ możemy pomagać państwu także za pomocą różnych form wsparcia pozafinansowego. Dzięki tym kontaktom my, pracownicy wydziału, zdobywamy wiedzę na temat ludzi i ich problemów, czyli obszaru, którym się zajmujecie. Pozyskane informacje są cenne dlatego, że pomagają w programowaniu na przyszłość i modyfikowaniu naszych działań - dodała dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Anna Nowak.
Pieniądze pozyskane z konkursu na wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych pozwolą m.in. na organizację konferencji „Obcy wśród swoich”, podczas których odbędą się dyskusje na temat sytuacji Ukraińców w powiecie Wałeckim. W ramach zadań konkursowych grupa młodzieży polsko - ukraińskiej, około 15 osób, przejdzie szkolenia dziennikarskie i uda się na wycieczkę po Pomorzu Zachodnim, aby porozmawiać z żyjącymi jeszcze Ukraińcami przesiedlonymi na Pomorze Zachodnie w 1947 r.
- Dzięki wsparciu marszałkowskiemu będziemy mogli upamiętnić 70. rocznicę Akcji Wisła, a także po raz pierwszy zrealizujemy przegląd kina Ukraińskiego w Koszalinie – powiedział jeden z finalistów konkursu, wiceprzewodniczący Koszalińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce Roman Radziwonowicz.
Fundusze pomogą także cierpiącym na zaburzenia psychicznie. Rodziny, dzieci i młodzież dotknięte tym problemem będą miały możliwość konsultacji oraz spotkań z terapeutami i psychologami. Z myślą o nich zostanie również wydany już trzeci biuletyn informacyjny, wskazujący sposoby postępowania w takich przypadkach.
Rozdysponowano również środki na przeciwdziałanie uzależnieniom. Grupy terapeutyczne, zajęcia z młodzieżą, a także propagowanie, szczególnie w okresie letnim, trzeźwości nad wodą oraz debata wojewódzka dotycząca uzależnień wśród młodzieży, to tylko przykłady kolejnych akcji, które będą zrealizowane w ramach zadań konkursowych.
- W województwie zachodniopomorskim ciągle tonie około 40 osób rocznie, z czego 70 % z nich jest pod wpływem alkoholu. To jest ogromny problem, z którym walczymy dzięki pomocy finansowej ze Urzędu Marszałkowskiego, za co jesteśmy bardzo wdzięczni – poinformował jeden z laureatów konkursu, Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Zalewski.

Źródło: www.wzp.pl
(ski)