460 mln zł na zabezpieczenie przeciwpowodziowe

20 marca br. podpisano umowę na zarządzanie projektem dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry, finansowanym z Banku Światowego. Głównym celem usług konsultingowych jest wsparcie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w nadzorowaniu i realizacji wszystkich prac objętych projektem.

W konferencji wzięli udział: wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, Maciej Chrzanowski - Prezes SWECO  Consulting Sp. z.o.o., Waldemar Starosta – dyrektor LZMiUW oraz Andrzej Ziarek - p.o. z-cy dyrektora LZMiUW.
- Zarząd województwa mocno stawia na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w naszym regionie. Lubuskie musi być przygotowane i zrobić wszystko, aby nie doszło do sytuacji, jakie miały miejsce w 1997 r i 2010 r. – mówił wicemarszałek.
W naszym województwie realizowane będą trzy duże inwestycje finansowane ze środków Banku Światowego. Pierwsza dotyczy ochrony przeciwpowodziowej Słubic, druga - ochrony przeciwpowodziowej Nowej Soli, a trzecia odcinka pomiędzy miejscowościami Wężyska-Chlebowo. - W Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych powołano Dział ds. Realizacji Inwestycji finansowanych ze środków Banku Światowego, który od dawna przygotowywał się do rozpoczęcia tych zadań. Dzisiejsze podpisanie umowy z konsultantem to bardzo ważny moment. Aby te wszystkie inwestycje i formalności wykonać musi być ktoś, kto sprawnie tym wszystkim się zajmie – mówił wicemarszałek.   
Ze strony Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze umowę podpisał dyrektor Waldemar Starosta. – Będziemy realizować historyczne inwestycje m.in. pod względem finansowym. Bank Światowy postawił kilka warunków. Jeden z nich dotyczył wyłonienia konsultanta, który poprzez swoich ekspertów z wielu dziedzin będzie pomagał nam, aby te inwestycje przebiegły sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z prawem – mówił dyrektor LZMiUW.      

Jak zapewnił Prezes SWECO  Consulting Sp. z.o.o. Maciej  Chrzanowski zatrudnionych zostanie 9 kluczowych ekspertów. Jeden z nich będzie pełnił rolę kierownika projektu. – Rzeka Odra jest nam bliska. To już 4 umowa, którą podpisujemy w ramach tej grupy projektów. Zakres prac w ramach umowy dotyczy pomocy technicznej, projektowania i nadzoru – mówił prezes.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)