Najlepsze wydarzenie muzealne 2016 roku

Do 19 kwietnia instytucje muzealne z woj. śląskiego mogą zgłaszać swe przedsięwzięcia do nagrody marszałka województwa śląskiego na wydarzenie muzealne 2016 roku. Nagrody marszałka województwa śląskiego mają podkreślać wagę ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.  W konkursie oceniane są wystawy, publikacje oraz dokonania edukacyjne i konserwatorskie. Nagrody przyznawane mogą być w kategoriach: wystawy, publikacje książkowe, działania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego oraz dokonania z zakresu konserwacji.

095972 940d

W 2017 r. łączna pula nagród we wszystkich kategoriach wynosi 40 tys. zł. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać muzea, które są organizatorami lub współorganizatorami przedsięwzięcia zgłaszanego do nagrody.
Nagrody przyznawane są w oparciu o propozycje komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele zarządu województwa, Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, sejmiku oraz eksperci w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.
Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w maju każdego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. W ubiegłym roku nagrody otrzymali przedstawiciele muzeów z Cieszyna, Gliwic, Raciborza, Tarnowskich Gór, Żor, a także Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)