Radiostacja w Gliwicach wpisana na Listę Pomników Historii

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie ogłoszono decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o wpisie nowych zabytków na listę Pomników Historii. Wśród nich znalazła się Radiostacja w Gliwicach

1489585757d

Pomniki Historii ustanawiane są w Polsce od 1994 r. Do dziś to wyróżnienie nadano łącznie 70 zabytkom. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Jest to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wpisana na listę Pomników Historii wieża antenowa radiostacji stanowi część zbudowanego w 1935 r. kompleksu radiowej stacji nadawczej i jako jedna z najwyższych budowli drewnianych na świecie (111 m) stanowi jego najcenniejszy obiekt. Historia miejsca związana jest nieodłącznie z tzw. „prowokacją gliwicką”, która rozegrała się wieczorem 31 sierpnia 1939 r. i stanowiła jeden z pretekstów do napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Prawda o tym zdarzeniu wyszła na jaw dopiero podczas procesu norymberskiego.
Z województwa śląskiego na prestiżowej liście Pomników Historii znajduje się 6 obiektów, z czego aż 4 z nich należą do Szlaku Zabytków Techniki. Obiektami Szlaku Zabytków Techniki będącymi jednocześnie Pomnikami Historii.
„To bardzo ważna decyzja podkreślająca wyjątkowe znaczenie Radiostacji Gliwice. Jej techniczny kunszt oraz historyczne wydarzenia związane z prowokacją gliwicką czynią ten autentyczny obiekt bardzo ważnym elementem dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Cztery obiekty na liście Pomników Historii wchodzące w skład Szlaku Zabytków Techniki to dowód potwierdzający atrakcyjność oferty turystycznej stworzonej z wykorzystaniem dziedzictwa kultury przemysłowej. Wierzę, że będzie to dobry argument zachęcający mieszkańców całego kraju do podróży tą najciekawszą trasą turystyki industrialnej w Polsce”- mówi Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego.

Źródło: www.slaskie.pl
(ski)