Polsko-niemiecki stół gospodarczy

Ograniczenia w inwestowaniu dużych koncernów na terenach stref ekonomicznych, skomplikowane procedury związane z pozwoleniami, infrastruktura przyjazna firmom. To jedne z ważniejszych tematów dyskutowanych w trakcie Stołu Gospodarczego przy Konsulacie RFN w Opolu.

482A7620 Mediumd

Ponad osiemdziesięciu właścicieli firm z kapitałem niemieckim spotkało się w Centrum Biznesu w Opolu. Celem stołu gospodarczego było przybliżenie problemów oraz korzyści, jakie mają przedsiębiorcy inwestujący w regionie. Organizatorami spotkania były konsulat niemiecki w Opolu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z udziałem marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły.
– Odważnie państwo inwestują w regionie, z tego bardzo się cieszymy – powiedział do przedsiębiorców marszałek województwa. – Jako urzędnicy chcemy działać praktycznie. Ja, gdy dopiero trzeci dzień byłem marszałkiem, pojechałem do Monachium, gdzie prezentowaliśmy nasze innowacje i mówiliśmy o partnerstwie przedsiębiorstw z uczelniami. Spotkanie to zainspirowało mnie do tego, aby zmienić kształcenie zawodowe w województwie – mówił Andrzej Buła. Zauważył również, że najważniejszym zadaniem regionu jest zainteresowanie młodzieży tym, aby nie wyjeżdżała z Polski i Opolszczyzny.
W trakcie spotkania podkreślano, że Opolszczyzna powinna skierować na młodych idee odpowiedzialnego biznesu. – Łatwość wyjazdu młodych ludzi za granicę do pracy jest nieporównywalnie łatwiejsza niż w innych regionach Polski. Jeżeli młodzież ma do wyboru 2000 złotych w kraju czy 2000 euro w Niemczech, zdecyduje się na wyjazd. Próbujmy ich zainteresować sobą, my jako urzędnicy, a państwo jako przedsiębiorcy  – mówił marszałek.
Konsul Niemiec Sabine Haake, główny organizator stołu gospodarczego, zauważyła, że przez ostatnie dwa lata można zaobserwować wzrost zainteresowania kapitału niemieckiego Opolszczyzną. – Stół gospodarczy jest platformą dyskusji między firmami a samorządowcami. Chodzi o rozwiązywanie zagadnień, które dotykają przedsiębiorców. Możemy dowiedzieć się również o możliwości korzystania ze środków unijnych i zasadach ich otrzymywania. Wiele firm jest tym zainteresowanych. Ich właściciele wymieniają się również doświadczeniami, wzajemnie sobie pomagają. Dążymy do integracji naszego środowiska – dodała Haake. Konsul zauważyła, że dzięki tego typu spotkaniom zacieśniła się również współpraca niemieckich firm z uczelniami, szczególnie z Politechniką Opolską. Dziś studenci są przygotowywani pod konkretne oczekiwania rynku pracy.
W trakcie spotkania przedsiębiorcy podzielili się również swoimi problemami, m.in. dotyczącymi prawnych ograniczeń związanych z budową piwnic pod winiarnię, szybkich łącz internetowych czy rozbudowy sieci wysokiego napięcia.

PW
Źródło: www.opolskie.pl
(ski)