Nowy Jedwabny Szlak na Mazowszu

Od 13 do 15 marca br. w województwie mazowieckim gościła delegacja przedsiębiorców oraz władz lokalnych chińskiej prowincji Hunan. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie gości pod przewodnictwem szefa Wydziału Handlu prowincji Hunan Xu Xiang Pinga przyjął marszałek Adam Struzik.

0699d

Na Mazowsze przyjechali reprezentanci kierownictwa wybranych, największych firm prywatnych oraz przedsiębiorstw państwowych prowincji Hunan, izb handlowych, a także magistratu stolicy prowincji – Changsha. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele pionu zarządzania Zintegrowanej Strefy Wolnego Handlu „Huanghua”. W konferencji (14 marca) uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa departamentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju, a także Polskiej Agencji Informacji i Handlu S.A. i Agencji Nieruchomości Rolnych oddziału terenowego w Warszawie. Mazowsze reprezentowali przedstawiciele: Kolei Mazowieckich S.A., Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin S.A., Agencji Rozwoju Mazowsza S.A oraz urzędu marszałkowskiego.

Rozmowy o współpracy

Dyskutowano na temat możliwości nawiązania międzyregionalnej współpracy gospodarczej województwa mazowieckiego i prowincji Hunan w ramach chińskiej koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku. Stronie chińskiej przedstawiono informacje na temat klimatu inwestycyjnego w Polsce oraz potencjału gospodarczego Mazowsza. Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych oddziału terenowego w Warszawie Jacek Malicki zaprezentował tereny inwestycyjne, które rozpatrywane są jako ewentualna lokalizacja chińskiego parku przemysłowego na Mazowszu.  Strona chińska rozważa nawiązanie kontaktów partnerskich dużych firm z przedsiębiorcami z Polski. Współpraca mogłaby być realizowana m.in. w obszarze budownictwa mieszkaniowego, transferu technologii oraz logistyki. Możliwe jest podjęcie współpracy z dostawcami produktów spożywczych z Polski, transferu technologii kolejowych i lotniczych oraz realizacji projektów infrastrukturalnych. Proponuje się również zbudowanie mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców w oparciu o instytucje finansowe (Bank of China, chiński Bank Rozwoju, ICBC) i współpracę na poziomie władz lokalnych. Jednym z wielu celów takiego współdziałania byłaby możliwość eksportu polskich towarów spożywczych do Chin. Istotnym elementem mogłoby być nawiązanie współpracy ze Zintegrowaną Strefą Wolnego Handlu, zlokalizowaną w sąsiedztwie stolicy prowincji Changshi. Efektem ma być stworzenie centrum logistycznego łączącego Chiny Centralne (rynek 300 mln mieszkańców) z regionem Centralnej i Wschodniej Europy.

Mazowsze jest otwarte

Adam Struzik wyraził zainteresowanie proponowanym projektem. Zwrócił uwagę na kształtującą się koncepcję stworzenia strefy aktywności gospodarczej wokół Modlina, do czego mogłaby się przyczynić współpraca ze stroną chińską, m.in. w wymiarze infrastrukturalnym. Wskazał, że Samorząd Województwa Mazowieckiego zainteresowany jest rozbudową regionalnej infrastruktury kolejowej, zarówno w formie utworzenia bazy obsługowej taboru kolejowego w Sochaczewie, jak i realizacji połączenia kolejowego Modlin–Płock. Jako element współpracy zaproponował także projekt rozbudowy Portu Lotniczego w Modlinie, w tym realizację koncepcji budowy „duoportu” w relacji z Międzynarodowym Portem Lotniczym Warszawa – Okęcie oraz hubu towarowego przewozu lotniczego cargo w Modlinie.
Samorząd województwa Mazowieckiego jest zainteresowany wspieraniem współpracy gospodarczej przedsiębiorców Mazowsza z Chinami. Marszałek Adam Struzik podkreślił potrzebę prowadzenia równomiernej wymiany handlowej. Mazowsze jest również otwarte na zdobycie nowych technologii, szczególnie w obszarze budowy samochodów o napędzie elektrycznym oraz pozyskania taboru kolei dużych prędkości. Dzięki tym działaniom Samorząd Województwa Mazowieckiego ma szansę aktywnie włączyć się w realizację koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku zarówno w wymiarze regionalnym, jak i ogólnokrajowym.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)