Białorusini zainteresowani rozwojem kontaktów biznesowych

Na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego na Kujawach i Pomorzu przebywa oficjalna delegacja białoruskiego obwodu mohylewskiego, której towarzyszy grupa przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z kujawsko-pomorskimi firmami. W poniedziałek (13 marca) odbyło się spotkanie z samorządowym władzami regionu, goście wzięli też udział w toruńskim Forum Gospodarczym. Dziś polsko-białoruskie rozmowy biznesowe.

delegacja 09d

Delegacji zaprzyjaźnionego obwodu mohylewskiego przewodniczy szef obwodowego komitetu wykonawczego Vladimir Domanevsky, któremu towarzyszą m. in. jego zastępca Viktor Nekrashevich i prezydent Mohylewa Vladimir Tsumarev, a także przedstawiciele białoruskiej administracji gospodarczej i białoruskich instytucji otoczenia biznesu. W spotkaniu z władzami województwa kujawsko-pomorskiego oraz w poniedziałkowej sesji inauguracyjnej XIV Forum Gospodarczego w Toruniu uczestniczyli także ambasador Białorusi Aleksandr Averyanov i białoruski konsul generalny w Gdańsku Siargiej Michniewicz.
Białoruskich partnerów podejmowali w Urzędzie Marszałkowskim przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść i sekretarz województwa Marek Smoczyk. Przedmiotem rozmów były relacje gospodarcze. W spotkaniu uczestniczył także radny województwa Waldemar Przybyszewski. W poniedziałek na toruńskim Forum Gospodarczym miała miejsce debata na temat nowych kierunków polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej, podczas której wystąpili ambasador Averyanov i wiceprzewodniczący Nekrashevich.
Wczoraj dwustronne spotkania biznesowe w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Stronę białoruską reprezentowały m. in. firmy branży spożywczej, papierniczej i tekstylnej oraz producenci maszyn i urządzeń dla rolnictwa, stronę kujawsko-pomorską producenci żywności.
Współpraca między województwem i obwodem mohylewskim datuje się od 2005 roku. Kontakty dwustronne należy uznać za ożywione. Jesienią 2015 zorganizowaliśmy misję gospodarczą na Białoruś, rok później uczestniczyliśmy w forum inwestycyjnym w Mohylewie. Warto też wspomnieć interesującą wymianę kulturalną – w ubiegłorocznym Festiwalu Probaltica uczestniczyła Państwowa Orkiestra Symfoniczna Republiki Białorusi.

Beata Krzemińska  
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)