„Polska regionów – Polska miast”

- Powinniśmy głośno mówić, jak samorząd w Polsce jest ważny - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas swojego wystąpienia pt. "Samorząd województwa - kreator rozwoju regionalnego". W dniach 28-29 listopada br. odbyła się IX Konferencja Krakowska, forum o przyszłości Europy, Polski i jej regionów. Marszałek Elżbieta Anna Polak była panelistką bloku tematycznego „Centrum a samorząd – twórcze napięcie, polskie województwo” regionalnego". W dyskusji uczestniczyli także: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli, b. Minister Sprawiedliwości, prof. Stanisław Mazur – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji, prof. Mirosław Stec – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego. Moderatorem był dr Jarosław Flis.

8 DSC 0429d

Marszałek podkreślała, że liderzy samorządowi, mają obowiązek tworzyć warunki do rozwoju gospodarczego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. - W regionie lubuskim mamy aktualną strategię rozwoju oraz strategie branżowe, a także programy i plany, które są  ich uszczegółowieniem. Postawiliśmy na dostępność transportową i komunikacyjną. Budujemy silny, konkurencyjny, ale również innowacyjny region – zrównoważony nie tylko pod względem terytorialnym, ale również społecznym. Lubuskie ma dobrą sieć dróg krajowych i regionalnych. Z danych statystycznych wynika, że aż 77 proc mieszkańców Lubuskiego deklaruje zadowolenie ze swojego życia. Z pewnością dlatego w innych badaniach wypadamy jako region najbardziej otwarty i tolerancyjny w Polsce. Mamy bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne m.in. najniższe bezrobocie w Polsce - mówiła marszałek.
Zdaniem marszałek, w ciągu 18 lat istniała zgoda co do priorytetów i kierunków rozwoju samorządów, następowała decentralizacja. - Trudno nam się zgodzić z odwróceniem rządu od samorządu, co widać w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Zmienia się model państwa i proponuje się powrót do centralizacji. Bardzo niepokojąca jest zapowiedź utworzenia jednego, skonsolidowanego centrum zarządzania strategicznego – zaznaczyła marszałek. Pojawiają się zapowiedzi odbierania kolejnych kompetencji samorządom regionalnym. Nie jest to zrozumiałe po 18 latach dobrych doświadczeń. Można powiedzieć, że mamy „dowód osobisty" i wiemy, co chcemy powiedzieć. Przez te 18 lat udało nam się naprawdę wiele osiągnąć. Nie chodzi tylko o wskaźniki ekonomiczne, o ten niesamowity skok cywilizacyjny, ale też o więzi z wyborcami, z mieszkańcami. - Powinniśmy zająć się umacnianiem samorządności i budowaniem partnerstw – podkreślała marszałek. Partnerstwo przyczynia się do mnożenia efektów dobrych rozwiązań. W województwie lubuskim takim przykładami było budowanie partnerstwa na rzecz wolontariatu czy rozwoju transplantologii.
Marszalek poruszyła jeszcze jedną ważną sprawę dotycząca polityki regionalnej. - Tak naprawdę możemy wszystko w zakresie polityki regionalnej, ale jest to w tej chwili bardzo mocno zagrożone. Wypracowaliśmy Kontrakty Terytorialne – to umowa między rządem a samorządem, którą podpisaliśmy pod koniec 2014 r. W nowej strategii – Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju nie ma mowy o samorządach wojewódzkich, nie ma mowy, w jakim zakresie projekty kluczowe, do których jesteśmy przygotowani, będą realizowane, czy nie będą realizowane. Trzykrotnie zwracałam się z takim zapytanie i nie uzyskałam odpowiedzi. Mama nadzieję, że nasze stanowisko, które przedstawiliśmy jako Konwent Marszałków, jak i samorządy wojewódzkie każdy z osobna, będziemy usłyszani i otrzymamy odpowiedzi. Najbardziej niepokojąca jest zapowiedź utworzenia skonsolidowanego, jednolitego systemu zarządzania strategicznego. To jest rewolucja, ja sobie absolutnie tego nie wyobrażam – mówiła marszałek.
Co dalej z Europą? Zagrożenia i perspektywy
- W dzisiejszym świecie nie możemy być niczego na 100 procent pewni. Rzeczywistość nas zaskakuje. Mamy niepewne czasy. To składnia nas do stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi - zaznaczył marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa podczas uroczystego otwarcia IX Konferencji Krakowskiej odbywającej się pod hasłem „Polska regionów – Polska miast”. Marszałek podkreślił, że ważnym tematem w debacie będzie miejsce samorządu terytorialnego. Zaznaczył, że samorząd to partner rządu, najlepszy doradca w realizacji zadań publicznych. Ostatnie lata to wielki sukces polskich regionów.

Źródło: www.lubuskie.pl