z dnia 4 marca 2016 roku

w sprawie integralności województw, trwałości podziału administracyjnego oraz kadencyjności marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

z dnia 4 marca 2016 roku

w sprawie konieczności zmian ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w zakresie wskazania podmiotu, który wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych

z dnia 4 marca 2016 roku

w sprawie planowanego przeniesienia nadzoru nad ośrodkami doradztwa rolniczego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 4 marca 2016 roku

w sprawie spełnienia krajowych warunków ex – ante, dotyczących gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz zdrowia

z dnia 11 września 2015 roku 

dotyczące podstawowych problemów i propozycji rozwiązań w zakresie funkcjonowania samorządu województwa

z dnia 11 września 2015 roku
dotyczące podstawowych problemów i propozycji rozwiązań w zakresie funkcjonowania samorządu województwa

z dnia 11 września 2015 roku
w sprawie zmian w zakresie problematyki ochrony zdrowia

z dnia 21 marca 2014 roku
w sprawie wsparcia starań Polski o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022

z dnia 21 marca 2014 roku
w sprawie piętnastolecia działalności samorządów województw oraz dziesięciolecia obecności Polski w Unii Europejskiej

z dnia 24 lutego 2012 roku
w sprawie propozycji dokonania zmian legislacyjnych dla poprawy warunków funkcjonowania samorządowych województw