Apel regionów o wstrzymanie nowelizacji przepisów ochrony środowiska

To nadmierna ingerencja państwa w kompetencje organów administracji samorządowej i pozbawienie regionów wpływu na kształtowanie polityki ochrony środowiska. Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP apeluje do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie poselskiego projektu zmian ustawy Prawo ochrony środowiska.

Czytaj więcej...
wtorek, 28 marca 2017 00:00

Lokalne budżety na lokalne sprawy

Lokalne grupy działania (LGD), czyli partnerstwa realizujące wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ideę regionalnego budżetu obywatelskiego, ogłosiły w marcu kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów. Środki z puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich posłużą inwestycjom w dziedzinie turystyki, rekreacji i kultury, a także gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, wsparciu wiejskiej przedsiębiorczości oraz działaniom na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej...
wtorek, 28 marca 2017 00:00

Małopolska pomoże gminie Czernichów

Etykiety

Dotknęła ich powódź, nieustannie zmagają się też z osuwiskami, które zabierają ich domy – jednak kilka najbardziej potrzebujących rodzin z gminy Czernichów będzie mogło zamieszkać w Rybnej. Tamtejszy były ośrodek zdrowia i sąsiednia działka, których właścicielem jest województwo małopolskie, już wkrótce przejdą na własność gminy, która stworzy tam lokale zastępcze.

Czytaj więcej...
wtorek, 28 marca 2017 00:00