Posiedzenie Komisji ds. Finansów Publicznych ZWRP i skarbników

Około 30 osób ze wszystkich województw bierze udział w dwudniowym posiedzeniu Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw RP w Białymstoku. W obradach biorą również udział przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego. W Białymstoku przywitał gości Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Skarbnik Województwa Henryk Gryko.

538x0d

- Województwo Podlaskie jak zresztą wszystkie województwa stoi przed wieloma wyzwaniami w zakresie finansów, borykamy się z wieloma trudnymi sprawami, związanymi z centralizacją, z przesuwaniem kompetencji, z finansowaniem samorządów. Od was można się wiele nauczyć, jesteście dla samorządów podporą w sprawach finansowych – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński witając przybyłych.

Skarbnik Henryk Gryko witając gości podziękował za przybycie w tym szczególnie gorącym dla skarbników okresie przygotowywania budżetów. Przypomniał też po raz piąty zjazd skarbników odbywa się w naszym województwie, pierwszy natomiast w stolicy województwa w Białymstoku.

Komisji ds. Finansów ZWRP przewodniczy Elżbieta Berezowska. Z naszego województwa w obradach uczestniczą:  skarbnik Henryk Gryko, dyrektor departamentu finansów Łucja Jabłońska i zastępca dyrektora Bogdan Olszewski.

Do najważniejszych punktów obrad należy omówienie zmian w ustawie o finansach publicznych, skutki wprowadzenia zmian, zmiany w ustawie o RIO, zadłużenie jednostek, a także aktualne problemy finansów województw.

źródło: www.wrotapodlasia.pl
(zwrp), (at)