Samorządy województw pomagają ofiarom żywiołu

Wielu mieszkańców  północno-zachodnich rejonów Polski ucierpiało nawałnicach, jakie przeszły tędy w sierpniu 2017 r. Dużą pomoc osobom prywatnym oraz całym społecznościom, dotkniętym przez żywioł zaoferowały i zorganizowały samorządy województw.

Czytaj więcej...
czwartek, 21 wrzesień 2017 12:50

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości

Olgierd Geblewicz, prezes zarządu Związku Województw RP jest członkiem Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...
środa, 13 wrzesień 2017 06:29

Samorządy negatywnie o zmianach w ustawie wdrożeniowej

Korporacje samorządowe reprezentowane w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu plenarnym w dniu 24 maja br. negatywnie zaopiniowały projekt zmiany ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy wdrożeniowej). Ustawa wdrożeniowa jest podstawowym aktem prawnym regulującym system wdrażania środków unijnych w Polsce.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 29 maja 2017 18:10