Samorządy negatywnie o zmianach w ustawie wdrożeniowej

Korporacje samorządowe reprezentowane w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu plenarnym w dniu 24 maja br. negatywnie zaopiniowały projekt zmiany ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy wdrożeniowej). Ustawa wdrożeniowa jest podstawowym aktem prawnym regulującym system wdrażania środków unijnych w Polsce.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 29 maja 2017 18:10

Komunikat po posiedzeniu Zarządu ZWRP

18 maja  2017 r., Łódź

Czytaj więcej...
środa, 24 maja 2017 14:12

Prezydent: Powstanie zespół ds. przeglądu prawa samorządowego

Szanowni Państwo, ze spraw bieżących ‒ naszych, krajowych ‒ związanych z wykonywaniem przeze mnie urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej: przed chwilą zakończyło się moje spotkanie z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej...
środa, 24 maja 2017 11:00