Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w dniu 5 kwietnia 2017 roku. Na posiedzenie w siedzibie  Biura ZWRP w Warszawie przyjechało 8  z 16 członków Komisji, co umożliwiło wybranie jej przewodniczącego. Wybór ten zaplanowano w przyjętym porządku obrad.

Czytaj więcej...
piątek, 07 kwietnia 2017 13:15

Samorząd podstawą demokracji

„Samorząd terytorialny podstawą ustroju demokratycznego państwa” to główny temat obrad XXXIV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP, które odbyło się 24 marca 2017 r. w Warszawie. Swoje stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji samorządności w Polsce delegaci  sformułowali w przyjętych dokumentach.

Czytaj więcej...
wtorek, 28 marca 2017 14:39

Komunikat po posiedzeniu Rady Dyrektorów Biur/Kancelarii Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej

17 marca 2017 r., Warszawa. Pierwszym punktem dyskusji były kwestie, dotyczące sytuacji instytucji kultury w Polsce. O tej sprawie, szczególnie dużo uwagi poświęcając teatrom, mówił gość tej części posiedzenia - Olgierd Łukaszewicz, Prezes Zarządu Związku Artystów Scen Polskich. W swoim wystąpieniu pt. „Reprezentacja samorządowych organizatorów teatrów publicznych” zwrócił się...

Czytaj więcej...
piątek, 24 marca 2017 07:35