Komunikat po posiedzeniu Rady Dyrektorów Biur/Kancelarii Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej

17 marca 2017 r., Warszawa. Pierwszym punktem dyskusji były kwestie, dotyczące sytuacji instytucji kultury w Polsce. O tej sprawie, szczególnie dużo uwagi poświęcając teatrom, mówił gość tej części posiedzenia - Olgierd Łukaszewicz, Prezes Zarządu Związku Artystów Scen Polskich. W swoim wystąpieniu pt. „Reprezentacja samorządowych organizatorów teatrów publicznych” zwrócił się...

Czytaj więcej...
piątek, 24 marca 2017 07:35

Obronić polską samorządność

Ponad 1500 samorządowców województw, powiatów i gmin dyskutowało 16 marca 2017 r. w Warszawie na temat aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego w Polsce. Przyjęto i podpisano Kartę Samorządności oraz zdecydowano o utworzeniu Samorządowego Komitetu Protestacyjnego, w skład którego wejdą przedstawiciele największych, ogólnopolskich korporacji samorządowych.

Czytaj więcej...
wtorek, 21 marca 2017 13:41

Forum Samorządowe: apel o obronę samorządności

Samorządowcy z całego kraju zgromadzili się w czwartek w Warszawie na Forum Samorządowym, zwołanym pod hasłem "Twój los w Twoich rękach". Powołali Samorządowy Komitet Protestacyjny oraz przyjęli "Kartę Samorządności", w której zawarli „konstytucyjne zasady ustroju państwa”, domagając się przestrzegania ich przez rządzących i stanowiących prawo.

Czytaj więcej...
piątek, 17 marca 2017 08:04