Lambertz o przyszłości polityki spójności

kr12062017

Pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz wezwał państwa członkowskie do podejmowania większego wysiłki w kwestii europejskiej polityki spójności w perspektywie nowego budżetu Unii Europejskiej.
„Europa musi skupić swoje działania na tworzeniu korzyści dla obywateli Wspólnoty” – powiedział Lambertz. „Unia Europejska powinna przynosić korzyści całej społeczności europejskiej przygotowując się odpowiednio do walki z wyzwaniami dzisiejszymi, jak i tymi przyszłymi”.

Link do oryginalnej wiadomości