Obrady Komisji ds. Zasobów Naturalnych

kr05062017

W  Palma de Mallorca odbyło się spotkanie Komisji ds. Zasobów Naturalnych, która wchodzi w skład Komitetu Regionów. Na spotkaniu poruszano kilka istotnych spraw dotyczących przyszłości rolnictwa na terenie Unii Europejskiej. Zwrócono między innymi uwagę na problem dostosowania planów rozwoju rolnictwa do przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Członkowie Komisji ds. Zasobów Naturalnych pragną lepszego balansu pomiędzy bezpośrednimi dopłatami a rozwojem obszarów wiejskich. Zwracają także uwagę na potrzebę eksportu produktów rolnych o wysokiej jakości i dystrybucji dochodów z rolnictwa sprawiedliwie pomiędzy wszystkimi producentami.

Link do oryginalnej wiadomości