Europejska Nagroda Sektora Publicznego 2017

kr13032017

Przedstawiciele wszystkich poziomów administracji publicznej w Europie, wliczając w to oczywiście reprezentantów władz samorządowych, zaproszone są do wzięcia udział w konkursie na Europejską Nagrodę Sektora Publicznego 2017. Aplikacje mogą być nadsyłane do 13 kwietnia br. Zwycięzcą tego konkursu może zostać administracja publiczna, która w swoich działaniach demonstruje innowacyjną obsługę publiczną czy też kompleksowe tworzenie prawa lokalnego.

Link do oryginalnej wiadomości