Sekretarz generalny KR o polityce spójności

kr28022017

Podczas warsztatów na wysokim szczeblu, których tematem były kierunki europejskiej polityki względem rozwoju terytorialnego swoje przemówienie miał sekretarz generalny Komitetu Regionów, Jiří Buriánek. Spotkanie organizowane było przez Europejska Sieć Obserwacyjną Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON), której celem działalności jest promowanie europejskiej polityki kohezji.
Jiří Buriánek w swoim przemówieniu podkreślił, że przyszłości polityki spójności w Europie zależy od solidarności wśród wszystkich członków Unii Europejskiej.

Link do oryginalnej wiadomości