O sektorze morskim w KR

Realizacja innowacyjnych rozwiązań w sektorze morskim jest istotnym elementem „Błękitnej Księgi”, co ma przyczynić się do walki ze skutkami zmian klimatycznych. Taka opinia została przedstawiona na nieformalnym spotkaniu na szczeblu ministerialnym przez Christophe Clergeau, sprawozdawcę Komitetu Regionów.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 18:57

ONZ wspiera miasta i regiony UE

Organizacja Narodów Zjednoczonych nalega, aby miasta i regiony Unii Europejskiej rozwijały się zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Czytaj więcej...
wtorek, 18 kwietnia 2017 18:44

Miasta i regiony powinny współdecydować o przyszłości UE

Członkowie Komisji ds. Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) spotkali się 4 kwietnia br. na debacie dotyczącej nowej wizji Europy z perspektywy miast...

Czytaj więcej...
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 19:02

Bezrobocie wśród młodych ludzi problemem regionów UE

Bezrobocie wśród młodych ludzi jest znaczącym problemem w regionach Unii Europejskiej. Dnia 31 marca br. Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC) przedstawiła opinię, według której sektor publiczny i prywatny powinny działać wspólnie...

Czytaj więcej...
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 19:42