Olgierd Geblewicz, prezes zarządu ZWRP: Nic już nas nie zaskoczy, dekonstrukcja samorządów będzie postępować.

Pojechał pan do Warszawy na sejmową komisję w sprawie kontroli w urzędach marszałkowskich, m.in. dlatego, że jej powody są dla pana niejasne. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego: Usłyszeliśmy w zasadzie tę samą argumentację, która dotychczas była przedstawiana..

Czytaj więcej...
czwartek, 26 stycznia 2017 18:19

Programy regionalne przyspieszyły pod koniec roku

W ocenie wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, w ostatnim kwartale 2016 r. znacząco przyspieszyło wydawanie pieniędzy z UE w regionalnych programach operacyjnych. Podkreśla, że wciąż jednak są duże dysproporcje między województwami, jeśli chodzi o liczbę podpisanych umów.

Czytaj więcej...
niedziela, 15 stycznia 2017 15:04

Regiony - szanse, zagrożenia, wyzwania 2016

Depopulacja, nierówne tempo rozwoju, pogłębiające się dysproporcje między metropolią, a peryferiami, czy utrata znaczenia przez te sektory gospodarki, które do tej pory stanowiły „lokomotywy” rozwoju – to największe bolączki i wyzwania stojące przed polskimi regionami. A szanse?

Depopulacja, nierówne tempo rozwoju, pogłębiające się dysproporcje między metropolią, a peryferiami, czy utrata znaczenia przez te sektory gospodarki, które do tej pory stanowiły „lokomotywy” rozwoju – to największe bolączki i wyzwania stojące przed polskimi regionami. A szanse?

Czytaj więcej...
wtorek, 05 lipca 2016 18:45