Konsultacje społeczne strategii rozwoju Dolnego Śląska

Konsultacjami społecznymi na Zamku Piastowskim w Legnicy, w sercu Dolnego Śląska rozpoczęła się dyskusja o Strategii Rozwoju Województwa do roku 2030. Konsultacje poprowadził marszałek Cezary Przybylski razem wicemarszałek Iwoną Krawczyk, która nadzoruje prace Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim.

Strategia206663

W konsultacjach wystąpienia wygłosili również dr Marek Obrębalski, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz dr Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.
Pierwsze konsultacje społeczne w Legnicy skupiły blisko pięćdziesięciu uczestników, głównie samorządowców z  zagłębia miedziowego. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego jest najważniejszym dokument regionu wytyczającym cele i kierunki rozwoju Dolnego Śląska na najbliższą dekadę.
Konsultacje będą odbywały się na terenie całego Dolnego Śląska i będą skierowane do jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społeczno-gospodarczych wszystkich subregionów. Spotkania umożliwią zgłaszanie wniosków oraz postulatów na temat kluczowych przedsięwzięć dla realizacji celów rozwojowych województwa. Doświadczenia i wnioski zdobyte podczas konsultacji zostaną uwzględnione w projekcie nowego dokumentu.
Strategia 2030 będzie kluczowym dokumentem określającym kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego regionu w nadchodzącej perspektywie finansowej UE.  Z tego względu zarząd województwa chce zapoznać się z jak najszerszą opinią lokalnych społeczności Dolnego Śląska na temat zagadnień, które powinny się w niej znaleźć. Władze samorządowe województwa zapraszają przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu terytorialnego regionu, partnerów społecznych i gospodarczych, świata nauki oraz mieszkańców do aktywnego udziału w dyskusji na temat przyszłości regionu, sposobów przezwyciężania różnic rozwojowych oraz kierunków działań wzmacniających jego potencjał i konkurencyjność.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
(ski)