Marszałek Woźniak ponownie wiceprzewodniczącym KR

13 lipca zakończyła się w Brukseli sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w której uczestniczył marszałek Wielkopolski Marek Woźniak. Członkowie wybrali nowe władze Komitetu. Marszałek Woźniak został ponownie wybrany na wiceprzewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów. Natomiast przewodniczącym KR został Belg Karl-Heinz Lambertz, który zastąpił na tym stanowisku Fina Markku Markkulę.

hewwinz

W sesji udział wzięło kilku kluczowych przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej, m.in. wiceminister ds. europejskich Estonii reprezentujący rozpoczynającą się właśnie prezydencję estońską w Radzie UE. Zaprezentował on priorytety, na których skupiać się będzie Rada w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. W ich skład wchodzą otwarta i innowacyjna gospodarka, bezpieczna i pewna Europa, wsparcie dla jednolitego rynku cyfrowego i włączenie społeczne obywateli. W pierwszym dniu sesji samorządowcy mieli okazję wymienić się poglądami z unijnym komisarzem ds. badań, nauki i innowacji Carlosem Moedasem. W trakcie debaty komisarz zaznaczył, że dzięki finasowaniu unijnemu naukowcy europejscy zdobyli do tej pory już 6 Nagród Nobla.
Przed rozpoczęciem sesji plenarnej marszałek Woźniak przewodniczył spotkaniu polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów. Tematami, wokół których toczyła się rozmowa były przyszłość finansów unijnych po 2020 r. oraz w tym kontekście przyszłość polityki spójności. 28 czerwca Komisja Europejska opublikowała dokument otwierający debatę nt. finansów UE, której efektem ma być wypracowanie propozycji dotyczących budżetu UE na kolejny okres programowania po 2020 r. Wiemy już, że budżet unijny będzie borykać się z problemem luki finansowej w wysokości około 20 mld euro rocznie spowodowanej wyjściem Wielkiej Brytanii z UE oraz nowymi wyzwaniami, na które Europa musi znaleźć środki (obronność, bezpieczeństwo, migracje). Podczas spotkania podkreślono, że w związku z tym ucierpieć może polityka spójności i wspólna polityka rolna.
Marszałek Woźniak od kilku miesięcy aktywnie zabiega w Europejskim Komitecie Regionów o to, żeby unijne decyzje dotyczące przyszłości polityki spójności były jak najkorzystniejsze dla Polski. Sukcesem było wprowadzenie prawie wszystkich polskich poprawek do kluczowej opinii Europejskiego Komitetu Regionów ws. polityki spójności, czyli przyjętej w maju tego roku „Przyszłość polityki spójności po 2020 r.”. Jest to oficjalne stanowisko tego organu dotyczące polityki spójności.

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Źródło: www.umww.pl
(ski)