Doceniony za miłość do małopolskich zabytków

Dietmar Popp, historyk sztuki Instytutu Herdera w Marburgu, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Małopolski. W ten sposób samorząd województwa docenił jego w pracę i zaangażowanie w promowanie małopolskich zabytków na arenie międzynarodowej. Honorową odznakę województwa odebrał z rąk marszałka Jacka Krupy.

W00

- Bardzo dziękuję za to odznaczenie, które jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Tym samym historia zatoczyła koło. Kilka lat temu w Krakowie uczyłem się języka polskiego, dzisiaj w tym samym mieście odbieram od władz województwa nagrodę za swoją pracę. Jest to o tyle ważne, że polsko-niemiecka historia jest bardzo trudna – taki gest wybrzmiewa więc jeszcze mocniej – mówił podczas spotkania z marszałkiem Jackiem Krupą Dietmar Popp.
Przypomnijmy, Dietmar Popp  od 2000 r. kieruje działem zbiorów naukowych oraz archiwum zdjęć dotyczących sztuki Europy Środkowo-Wschodniej. Jest także szefem projektu „Zabytki Sztuki w Polsce”. Współpracował  też z Instytutem Historii i Kultury Europy Wschodniej im. Leibniza przy Uniwersytecie w Lipsku w ramach projektu „Jagiellonowie w sztuce i kulturze Europy Środkowej 1454–1572". Wraz z prof. Wojciechem Bałusem z Instytutu Historii Sztuki UJ zredagował „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Małopolska” (2016), który dzięki współpracy polskich i niemieckich naukowców jest pierwszą tego typu publikacją powstałą w dwóch wersjach językowych. Katalog stanowi przegląd najważniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego w południowo-wschodniej części Polski – w sumie ponad 3 tys. obiektów.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)