Apel marszałka Saługi do spółek węglowych

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego w walce o czyste powietrze wydał specjalny apel, którego odbiorcami są władze dwóch państwowych spółek górniczych. Prosi w nim, by nie sprzedawali mułów i flotokoncentratów elektrociepłowniom komunalnym.

- W imieniu wszystkich, dla których wartością nadrzędną jest zdrowie i życie ludzkie, zwracam się z apelem do władz Polskiej Grupy Górniczej oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej o powstrzymanie sprzedaży mułów i flotokoncentratów na rynek paliw sektora komunalno-bytowego - pisze Wojciech Saluga. W piśmie przypomina, że na przedsiębiorstwach państwowych, spoczywa dodatkowo odpowiedzialność za mieszkańców naszego kraju.
- Istnieją bowiem wartości wyższe, takie jak zdrowie i życie obywateli, dla których rachunek zysków i strat nie jest wyłącznym kryterium sukcesu - zaznacza Saługa. Przypomina też, że Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z  7 kwietnia 2017 r. wprowadził na terenie województwa śląskiego zakaz stosowania m.in. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem w instalacjach o mocy do 1 MW. Jednak paliwa te są ogólnodostępne i wykorzystywane w wielu gospodarstwach domowych.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)