Kontrakt samorządowy czyli współpraca popłaca

Goleniów potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, gminy ościenne uzbrojenia terenów inwestycyjnych i miejsc pracy. Ta prosta zależność pokazuje, jak można wykorzystać wspólny potencjał, bo problemy i szanse nie kończą się przecież na granicy konkretnej gminy czy powiatu. Właśnie temu służy opracowana w Zachodniopomorskiem idea kontraktów samorządowych. Umowy z beneficjentami podpisał marszałek Olgierd Geblewicz.

201W029

– Lokalne samorządy chcą i potrafią realizować zadania oparte na współpracy lokalnych władz, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Zależy nam na inwestowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego właśnie w takie projekty i przedsięwzięcia, które budują potencjał gospodarczy województwa zachodniopomorskiego nie tylko w największych miastach regionu, lecz także na pozostałych obszarach Pomorza Zachodniego, w tym w Specjalnej Strefie Włączenia.  – uważa  Geblewicz.
Powstaną klasy patronackie, będą wizyty w parkach przemysłowych, doradztwo zawodowe, a kursami i szkoleniami objęci będą zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Wszystko po to, by podnieść efektywność kształcenia, szczególnie tego zawodowego. 4 projekty realizowane dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmą swoim zasięgiem ponad 1,5 tys osób z Nowogardu, Maszewa i Osiny. Celem jest zwiększenie kompetencji kluczowych oraz poprawa szans na rynku pracy, co ma być bezpośrednim zastrzykiem dla lokalnych przedsiębiorców i inwestorów w postaci wykwalifikowanej kadry. Wsparcie obejmie również ponad 30 dzieci z niepełnosprawnościami, które otrzymają możliwość udziału w wychowaniu przedszkolnym i zajęcia logopedyczne.
Znacznie większa część kontraktu, bo blisko 5,5 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i pozwoli na zrealizowanie 4 projektów wartych ponad 8,5 mln zł. Ten największy (dofinansowanie na poziomie 3,2 mln zł) zakłada rozbudowę, termomodernizację i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Inwestycja znacząco polepszy warunki kształcenia zawodowego i będzie odpowiadać na aktualne potrzeb lokalnego rynku pracy. Spore nadzieje z kontraktem wiąże Nowogard, gdyż dzięki tym środkom powstanie sieć wodno-kanalizacyjna zapewniająca funkcjonowanie strefy inwestycyjnej Wojcieszyn-Miętno, będącej podstrefą Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie DK 6 (obwodnica Nowogardu). Inwestycja to efekt współpracy samorządowców z przedsiębiorcami i zgłaszanymi przez nich potrzebami.
Podpisane w Goleniowie umowy rozpoczynają etap realizacji kontraktów samorządowych. Ten instrument stosowany jest tylko w województwie zachodniopomorskim i koncentruje się na realizacji powiązanych ze sobą działań, opartych na mocnych stronach lokalnych samorządów z obszaru minimum trzech gmin.

Źródło: www.wzp.pl
(ski)