Szczepią przeciw pneumokokom

Rozpoczyna się realizacja tegorocznej edycji marszałkowskiego programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci. Do końca roku wybrane przez podmioty medyczne zaszczepią przeciw tym groźnym drobnoustrojom 3,3 tysiąca maluchów w trzecim roku życia. Realizowany jest też program szczepień przeciwko pneumokokom dla dorosłych, z którego skorzysta w tym roku ponad 700 osób w wieku 65 plus.

- Profilaktyka to wciąż jedno z najsłabszych ogniw w systemie publicznej służby zdrowia. Tymi programami odpowiadamy na oczekiwania społeczne – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
 Bezpłatnymi szczepieniami mogą być objęte dzieci między 24 a 36 miesiącem życia. Do programu na partnerskich zasadach zaprosiliśmy wszystkie miasta i gminy województwa. W tym roku na udział zdecydowało się 41 jednostek samorządowych, zarówno duże miasta jak i gminy wiejskie, które pokryją połowę kosztów przeprowadzenia szczepień. Samorząd województwa na realizację programu przeznaczył pół miliona złotych. Zaplanowano wykonanie 3282 szczepień.
Szczepieniami objęte są maluchy będące mieszkańcami miast i gmin, które zgłosiły swój akces do programu. Nabór uczestników oraz szczepienia prowadzą wybrani w drodze konkursu realizatorzy (placówki medyczne) we współpracy z gminnymi instytucjami (do tej pory wyłoniono realizatorów dla 36 gmin, dla 5 pozostałych - dla których nie zgłosił się żaden realizator -  ogłoszony został konkurs uzupełniający). Program koordynuje Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Borowicza w Bydgoszczy.
Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem, od stycznia 2017 roku szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym są obowiązkowe i bezpłatne dla wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 roku. Nie obejmują zatem starszych maluchów, w tym 2-latków, do których skierowany jest marszałkowski program.
Urząd Marszałkowski realizuje też program szczepień przeciwko pneumokokom dla dorosłych. W tym roku skorzystają z niego 744 osoby w wieku powyżej 65 roku życia, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka (leczą się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej). Udział w programie zadeklarowało 14 samorządów terytorialnych, które pokryją połowę kosztów przeprowadzenia szczepień (lista samorządów oraz lista realizatorów szczepień z telefonami).

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)