Śląskie dofinansuje inwestycje w kulturę

O dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego ubiega się w woj. śląskim 67 projektów. Gdyby chcieć udzielić wsparcia wszystkim wnioskodawcom, trzeba by mieć do dyspozycji ok. 340 mln zł. Tymczasem samorząd dysponuje w tym konkursie kwotą niespełna 200 mln zł.

1017www0

Jak zastrzega Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, o wsparcie z RPO mogły się ubiegać tylko takie inwestycje, które są realizowane w obiektach wpisanych do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub znajdują się na Szlaku Zabytków Techniki.
Wśród starających się o dofinansowanie podmiotów są m.in. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku (na kompleksową rewaloryzację i modernizację zabytkowej Hali “Kapelusz”), Opera Śląska (na prace konserwatorskie i restauratorskie), Teatr Polski z Bielska-Białej (na prace renowacyjne), miasto Sosnowiec (na adaptację Zamku Sieleckiego na cele kulturalne) i Klasztor o.o. Paulinów (na II etap rekonstrukcji i konserwacji zabudowań Klasztoru na Jasnej Górze), a także wiele obiektów kultu religijnego, obiektów o charakterze zamkowym, muzealnym, pałacowym lub postindustrialnym. Urzędnicy przypominają, że dotychczas 17 obiektów będących na Szlaku Zabytków Techniki skorzystało już ze wsparcia unijnego, a wartość dofinansowania 22 inwestycji sięgnęła ok. 60 mln zł.
Z pieniędzy RPO będzie możliwe sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i innych robót budowlanych. Nie można będzie natomiast za ich sprawą finansować budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej, wykluczone jest też wsparcie dla organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy i festiwale, które w opinii KE nie przynoszą efektów w dłuższej perspektywie czasowej. Ponadto, wprowadzone limity pozwalają na realizację wyłącznie inwestycji małej skali, których wartość nie może przekroczyć 5 mln euro całkowitych kosztów projektu.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)