Małopolanie z szansą na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W całym regionie zostanie rozbudowana oraz ulepszona sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Dzięki środkom unijnym Małopolanie mogą liczyć także na bardziej ekologiczne rozwiązania, w tym na nowe oczyszczalnie ścieków czy stacje uzdatniania. Łącznie przekazano ponad 67,5 mln zł na dofinansowanie 46 projektów.

DSCw81

W Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu umowy gwarantujące przyznanie pieniędzy na ten cel uroczyście przekazał przedstawicielom małopolskich gmin i przedsiębiorstw Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego. W Nowym Sączu we wręczeniu umów wzięła także udział Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Dotacje przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozwolą małopolskim gminom i spółkom samorządu terytorialnego na podłączenie sieci wodociągowej do domów, które nie mają dostępu do bieżącej wody czy kanalizacji. Z kolei istniejąca już sieć zostanie także wyposażona w dodatkowe urządzenia, które będą miały pozytywny wpływ na nasze środowisko.
Inwestycja w sieci kanalizacyjne i wodociągowe to ciągle paląca kwestia dla wielu małopolskich samorządów. Jak wielkie jest zainteresowanie tym tematem pokazują chociażby wyniki konkursu o unijne pieniądze z PROW na ten cel – dotacje zdobyło finalnie 46 projektów, choć starało się o nie aż 128. - Cieszę się, że dzięki unijnym środkom uda się podłączyć do sieci te domy, które nie mają dostępu do bieżącej wody. W wielu gminach poprawi się też system odprowadzania ścieków, co ma kolosalne znaczenie dla ochrony środowiska i wód gruntowych – powiedział wicemarszałek Stanisław Sorys.
Umowy gwarantujące przyznanie dotacji odebrali przedstawiciele gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, w tym Krzeszowic, Michałowic, Miechowa czy Wolbromia. Na budowę kanalizacji mogą liczyć także mieszkańcy Małopolski Zachodniej – w Jawiszowicach i Tomicach powstanie zbiorcza kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami.
Na ziemi tarnowskiej oprócz budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pojawią się biologiczne przydomowe oczyszczalnie ściekóww gminie Korzenna. Dofinansowanie trafi także do sądeckich gmin, m.in. w Rabie Wyżnej przebudowana i wyremontowana zostanie stacja uzdatniania wody na potoku Kosicze, z kolei na Podhalu – ujęcie wody Czarny Dunajec.
Pod koniec 2015 r. w Małopolsce dostęp do sieci wodociągowej miało 81,11%, a do sieci kanalizacyjnej – 61,43% mieszkańców. Najlepiej pod tym względem wypadają gminy Małopolski Zachodniej. W mieście Trzebinia dostęp do sieci wodociągowej wynosi aż 99,99% (tylko dwie osoby spośród 20 048 osób nie mają dostępu do sieci). Przyznane dofinansowanie pozwoli jednak na polepszenie infrastruktury w miejscach, gdzie konieczne jest dalsze inwestowanie w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)